Mübarek Regaib Gecesi Namazı 1

Mübarek Regaib Gecesi Namazı 1
A+
A-

Reğaib Gecesi Kılınacak Namaz Ve Bu Namazın Sırları

Resûllüllah Efendimiz (S.A.V) buyurmuşlardır:
”Bir kimse Receb-i Şerif’in ilk perşembe günü oruç tutarak akşamına, yani cuma gecesinde ( ki Reğaib gecesidir. İşte bu gecede) 12 rekat namaz kılar da, her 2 rekatta bir selam vermek suretiyle ve her rekatta 1 Fatiha , 3 Kadir sûresi ve 12 ihlas sûresini okumak sureti ile 12 rekat namaz kılıp bittikten sonra:
(Allahümme salli alâ Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.)
diyerek benim üzerime 70 defa salâvat-ı şerif getirirse, sonra secdeye varıp secdede iken 70 defa
(Subbûhün kuddûsün rabbül melâiketi ver rûhu)
dedikten sonra başını secdeden kaldırıp tekrar 70 defa da :
(Rabbiğfir verham ve tecâvez ammâ tâ’lem inneke entel aziyzil a’zam.)
derse; sonra tekrar 2.secdeye varıp 1.secdede iken okuduğu (Subbûhün kuddûsün rabbül melâiketi ver rûhu) ‘yu tekrar 70 defa okuduktan sonra, Cenâb-ı Allah’tan ne ihtiyacı var ise istese, o kimsenin duâsı ve niyâzı kabul olup istediği verilir.”

Namazı Özetlersek

Reğaib kandili  oruç tutulacak. Akşamı olunca
*12 Rekat namaz kılınacak.
*Namazlar 2 şer, 2 şer kılınacak.
*DİKKAT!: Her rekatta 1 Fatiha , 3 Kadir sûresi ve 12 ihlas suresi okunacak.
(Kadir sûresini sizin için yazalım = İnnâ enzelnâhü fî leyletil kadr .Ve mâ edrâke mâ leyletül kadr . Leyletül kadri hayrum min elfi şehr .Tenezzelül melâiketü ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min külli emr . Selâmün hiye hattâ matleıl fecr . )
NOT:Eğer ezberinizde yoksa büyük harflerle bir kağıda yazın ve namaz kılarken gözünüzün ucu ile okuyun. Allahü Teâlâ samimiyetinize inanır ve kabul eder inşallah.
Bu şekilde 2 şer 2 şer kılarak toplam 12 rekatlık namazı bitirdikten sonra. Oturduğumuz yerden kalkmadan
*70 defa (Allahümme salli alâ Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.) denilecek.
*Sonra secdeye kapanıp, secdede iken 70 defa (Subbûhün kuddûsün rabbül melâiketi ver rûhu) denilecek.
* Dedikten sonra başımızı secdeden kaldırıp bu sefer de 70 defa (Rabbiğfir verham ve tecâvez ammâ tâ’lem inneke entel aziyzil a’zam.) denilecek.
* Bunuda dedikten sonra tekrar 2. kez secdeye kapanılacak ve tekrardan secdede iken 70 defa (Subbûhün kuddûsün rabbül melâiketi ver rûhu) denilecek.
Bu şekilde namaz tamamlanacak, inşallah.

Bu Namazın Gizli Sırları

Yine Resûllüllah Efendimiz (S.A.V) buyurmuşlardır:
”Nefsim kudret elinde olan Cenâb-ı Allah’a yemin ederim ki, erkekten ve kadından herhangi bir müslüman yukarıda tarif edildiği şekilde namazı kılar ve duâyı ederse , o kimsenin günahları denizin köpüğü ve kumun adedi, yağmur damlalarının sayısı, ağaçların yaprağı sayısınca ve dağların ağırlığı kadar olsa da afvolunur ve o kimse kıyâmet gününde efrad-ı ailesinden, hısım-akrabasından, ahbap ve yâranından 700 (yediyüz) kişiye Cenâb-ı Allah’ın izniyle şefaat eder. O kimse kabre girdiği gece bu namazın sevabı yanına gelerek gayet güleryüz ve tatlı dilli şekilde açık bir konuşma ile ölüye:
”Ey dostum, sana müjdeler olsun ki, sen her türlü korkulardan ve sıkıntılardan kurtuldun,” der.
Bunun üzerine ölü, o güler yüzlü ve tatlı dilli olan kimseye:
”Sen kimsin? Vallahi ben senden ve senin yüzünden daha güzel yüzlü hiçbir kimse görmedim ve sözlerinden daha tatlı bir söz işitmedim ve senin kokundan daha güzel bir koku koklamadım” der.
Bu suale cevap olarak o kimse:
” Ey sevgili kimse, ben senin falan senede, falan ayda, falan gece kılmış olduğun namazın sevabıyım. Bu gece senin ihtiyacın olan her şeyi temin etmek ve senin yalnız kaldığın bu gecede sana arkadaş ve yoldaş olmak suretiyle senden her türlü korkuları ve sıkıntıları gidermek, seni bütün tehlikelerden korumak için Cenâb-ı Allah’ın izniyle geldim. Kıyâmet gününde sur üfürülünce Arasat (mahşer yeri) meydanında senin başına gölge olurum. Ey sevgili kul ! Cenâb-ı Allah’ın hayır ve bereketleri senden eksilmeyecek, ebedi olarak seninle beraber olacak.” diye müjdeler verir.
İnşallah rabbim bu namazları ve oruçları bize nasip eder ve mahşer gününde 700 kişiye Cenâb-ı Allah’ın izni ile Cennete girmeleri için vesile oluruz.

 

Kaynak :  Hz.Sıddık Naci EREN UŞŞAKİ (K.S) Efendimizin Mübârek Geceler Ve Üç Ayların Fazileti