Abdurrahman Sami Niyazi Efendi

Uşşaki Meşayıhından Abdurrahman Sami Niyazi Efendi Hazretleri, miladi 5 Mart 1879 (Hicri 12 Rebiülevvel 1296) tarihinde Manisa’nın Saruhan ilçesinden dünyaya teşrif buyurdu. Leyle-i Mevlid sebebiyle tebrik için gelen Çöplü Dede namlı bir veliyullahın, “Efendim dünyaya gelen mahdumunuzun ismi Abdurrahman olsun” demesi üzerine, Asım Efendi “Sami” adını ilave ederek oğluna bu...