Ehli beyt Ali Aba

Hazret-i Hüseyin (Radıyallahu Anh) Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi Hz Hüseyin efendimiz hakkında yazdıklarından bir bölüm : Hz. Ali Murtazâ oğlu Hz. Hüseyin oniki imamdan üçüncü imamdır. Künyesi Ebû Abdullah’dır. Lâkabı Zeki, Şehît, Mazlum ve Seyyid’dir. Hicretin dördüncü yılı Şaban ayının beşinci Salı günü Medine’de doğmuştur. Hz. Hüseyin’in yüzünün...
Hazreti Ali k.v. Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ve hocalarının eserlerinde Hazreti Ali k.v. :   Hazreti Ali k.v. Hazreti Ali (k.v.) hicretten yirmi üç yıl önce Mekke’de dünyaya teşrif etti. Babası Ebu Talip, dedesi Abdülmuttalip’tir. Annesi Fatıma Hatun’dur. Ali ismini Hz. Muhammed efendimiz verdi. Hz.Ali, Resulullah’ın hem amcasını...
CİHAR-İ YAR VE ON İKİ İMAMLAR Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin Cihar-ı Yar ve On iki İmamlar hakkındaki şiirlerinden :   CİHAR-İ YAR VE ON İKİ İMAMLAR Ey canların canı, at masivayı Tanır isen Allah’ı sev kullarını Eba Bekir, Ömer dinin zineti Osman ile Ali, İslam’ın tacı İmam-ı Ali,...
Hz Hasan’ın (r.a.) ve Hz Hüseyin’in elbiseleri   Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin kitaplarından : Cennet Yolunda Hz Hasan (r.a.) ve Hz Hüseyin (r.a.) ile ilgili bir bayram kıssası     Bir bayram günü herkes toplanmış neş’eli idiler. Hazreti Hasan ve Hüseyin (Radıyallahü anhümA) Resülullah’- ın (Salallahü aleyhi ve sellem)...