Kavramlar

Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin şiirlerinde Hidayet Hidayet, dalaletten, şirk ve küfürden, haksızlık ve zulümden kurtulmak anlamına gelmektedir. İnsanın hak ve hakikat yoluna, yani heva ve hevesin sevk ettiği yola değil, Allah’ın c.c. ve ResulAllah’ın (s.a.v.) yoluna gitmesine hidâyet denilmektedir . Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin şiirlerinde geçen Hidayet beyitleri...
Hazreti Ali k.v. Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ve hocalarının eserlerinde Hazreti Ali k.v. :   Hazreti Ali k.v. Hazreti Ali (k.v.) hicretten yirmi üç yıl önce Mekke’de dünyaya teşrif etti. Babası Ebu Talip, dedesi Abdülmuttalip’tir. Annesi Fatıma Hatun’dur. Ali ismini Hz. Muhammed efendimiz verdi. Hz.Ali, Resulullah’ın hem amcasını...
Uşşaki Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi eserlerinde aşerei mübaşşereyi de anlatmıştır. Bu zatı mübareklerden biri de Hazreti  Said bin Zeyd R.A.’ dır.   Aşere-i Mübeşşere hayatta iken, Cenab-ı Hakk ve Resul-ü Ekrem’in razı olduğu sahabenin büyüklerinden “On kişi”dir.  Hazreti Said bin Zeyd (R.A.) de Cennet ile müjdelenen sahabelerdendir .  ...
Uşşaki Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi eserlerinde aşerei mübaşşereyi de anlatmıştır. Bu zatı mübareklerden biri de Hazreti  Abdurrahman bin Avf R.A.’ dır.   Aşere-i Mübeşşere hayatta iken, Cenab-ı Hakk ve Resul-ü Ekrem’in razı olduğu sahabenin büyüklerinden “On kişi”dir.  Hazreti Abdurrahman bin Avf (R.A.) de Cennet ile müjdelenen sahabelerdendir .  ...
Uşşaki Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi eserlerinde aşerei mübaşşereyi de anlatmıştır. Bu zatı mübareklerden biri de Hazreti  Ebu Ubeyde ibnil Cerrah R.A.’ dır.   Aşere-i Mübeşşere hayatta iken, Cenab-ı Hakk ve Resul-ü Ekrem’in razı olduğu sahabenin büyüklerinden “On kişi”dir.  Hazreti Ebû Ubeyde İbnil Cerrah (R.A.) de Cennet ile müjdelenen sahabelerdendir...
  Uşşaki Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi eserlerinde aşerei mübaşşereyi de anlatmıştır. Bu zatı mübareklerden biri de Hazreti Saad bin Ebu Vakkas R.A.’dır.   Aşere-i Mübeşşere hayatta iken, Cenab-ı Hakk ve Resul-ü Ekrem’in razı olduğu sahabenin büyüklerinden “On kişi”dir. Hz. Saad bin ebi Vakkas (radıyallahu anh ) de Cennet ile...
  Uşşaki Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi eserlerinde aşerei mübaşşereyi de anlatmıştır. Bu zatı mübareklerden biri de Hazreti Zübeyir bin Avvam R.A.’ dır. Aşere-i Mübeşşere hayatta iken, Cenab-ı Hakk ve Resul-ü Ekrem’in razı olduğu sahabenin büyüklerinden “On kişi”dir. Hz. Zübeyir bin Avvam (radıyallahu anh ) de Cennet ile müjdelenen sahabelerdendir...
Uşşaki Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi eserlerinde aşerei mübaşşereyi de anlatmıştır. Bu zatı mübareklerden biri de Hazreti Talha bin Ubeydullah R.A.’ dır.   Aşere-i Mübeşşere hayatta iken, Cenab-ı Hakk ve Resul-ü Ekrem’in razı olduğu sahabenin büyüklerinden “On kişi”dir. Hz. Talha bin Ubeydullah (radıyallahu anh ) de Cennet ile müjdelenen sahabelerdendir...
MÜSLÜMANIN GÜNLÜĞÜ Uşşaki meşayıhından Sıddık Naci Eren efendi bir eserinde Müslümanın Günlüğünü maddeler halinde yazmıştır. Alışverişini ve işlerini Müslüman’a yakışır bir biçimde yapmalısın, çünkü “Din, muameledir.” buyurulmuştur.   1- Yatağından kalkarken besmele çeker. 2- Sabah namazını camiide kılmaya gayret eder.  3- Sabah erkenden, Allah’dan helal rızık ister. 4- Beş vakit namazı...
Ehl-i Takva Kurtuldu   Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin Takva hakkındaki şiirlerinden  :   Ehl-i Takva Kurtuldu Ehl-i takva ola gör, Hak rızası dilersen Ariflerin yolu bu, ehl-i takva kurtuldu   Bilmez gafil olanlar, takvadaki lezzeti Huzur verir insana, amel eden kurtuldu Gafil olan kişiler, ehli takva olamaz Ahireti...
  Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin şiirlerinde Dünyadan Sakınma   Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin şiirlerinde geçen sakın ha diye dervişlerini uyardığı kavramları aktarmaya çalışacağız. Bunlardan biri dünyadan sakınmak  :   Şu cihan ahvaline, gel bak bir kez ibretle Hani gelip gidenler, aman sakın aldanma  (s.50 )   Saatları ni’met...
   MERATİBİ TEVHİT 1 Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ilk hocası Bekir Sıdkı Visali Hz’nin Tevhid hakkında yazdiklarından bir kısmı : 1 — Tevhidi imani 2. Tevhidi ilmi 3. Tevhidi hali 4. Tevhidi ilahi. 1 — Tevhidi imani: Tasdikil abdi bikalbihi ve ikraren bilisanihi ve teferrede minezzatiye ve subutiyeti...
Cennet’in Irmakları   Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde geçen Cennet’in Irmakları kavramı   :   Resul-i Ekrem: « … Cennetin bütün ırmakları Firdevs Cennetinden akar», buyurmuştur. (1)   Resülullah (Sallallahü aleyhi ve sellem) Efendimiz anlatmaya devam ediyor: Sidre ulu bir ağaç olup altında dört ırmak akıyordu. İkisi zahir, ikisi de...
İmanın Vezni , Nevi ve Dereceleri       Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ilk hocası Bekir Sıdkı Visali Hz’nin İman hakkında yazdiklarından bir kısmı :   DİNDEN İMAN DOĞDU İMAN : Kabulü kalbil abdi bihidayetirrabbi (Cenab-ı Hakkın hidayetine mukarin olduğu üzere, kulların altı şeye inanmasına İMAN denir. Amentü billahi...
Hazreti Halid Ebu Eyyüb Sultan El Ensari Uşşâkî meşayıhı Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin kitaplarında Hz. Eyyüb Sultan’ı anlatır .  : Hz Peygamber efendimizden (s.a.v.) evvel yaşamış Tubba meliki bir mektup bırakarak Resulullah efendimiz’e iman ettiğini bildirmiş . Bu da Ebu Eyyub el Ensari efendimize ulaşmış ve O da bu mektubu...
Üç Uşşâkî Mürşidinden Allamel Esma kavramı   Bu yazıda Sıddîk Nâci Eren efendi ve Uşşâkî meşayıhının (k.s.) kitaplarında geçen Allamel Esma kavramını araştıracağız.   Allamel Esma kavramı Bakara suresi’nin 31.ayetinde geçer. Manası şöyledir : Allah Adem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, “Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi bana...
Üç Uşşâkî Mürşidinden La İlahe İllallah kavramı   Bu yazıda Sıddîk Nâci Eren Uşşâkî (k.s.) Hazretleri’nin ve şeyhlerinin kitaplarında geçen La Ilahe Illallah (c.c.) kavramını araştıracağız.   Bekir Sıdkı Visali Hz.’nin hocası Abdurrahman Sami Niyazi hz. Esma ül Hüsna şerhinde şöyle yazmış : (LA İLÂHE ILLÂ HU – لااله الاهو ) Mabudu...
Nefsi Emmare ve Hayvanlar Uşşâkî Şeyhî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Üstadı Bekir Sıdkı Visali Hazretlerinin seyr-i süluk yolunu tarifi, nefs-i emmare ve sıfatları bölümünde şöyle anlatıyor: Nefs-i-Emmarede olan,  kişinin iç alemindeki sıfatı eti yenmeyen muzur ve vahşi hayvanlardan olduğu Arifi billah ve Ehlullah’ın malumudur. Bir kişinin rüyasında gördüğü hayvanlar...
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyururlar: «Kim ki «Allah’tan başka ilâh yoktur» diye şehâdet ederse, Allah Teâlâ, o kimsenin cesedini Cehennem ateşine haram eder. Cenneti o kimseye vâcip kılar.” O Sultan-ı Rusûl Hazretleri, diğer bir hadîs-i şerîflerinde: “Kıyâmet gününde yerlerin demir, göklerin bakır olduğu dehşetli günde, beyinlerin kazan gibi kaynadığı anda Hak...
Ey azîz! Ehlullah demişler ki: «Lâ ilahe illâllah» en büyük ve yüksek kaledir. Ona sığınan ebedî saadete ermiştir. Ondan kaçan, en şiddetli bir azaba tutulur. Bu kelimenin sözü cesed, mânâsı ruhtur. Kâmil insanlar, bu kelimeyi sûret ve mânâsıyla almışlar ve kalplerini bununla süsleyerek iki cihanın saadetine ermişlerdir. «Lâ ilahe illallah»...
Uşşâkî Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin şiirlerinde Çihâr Yâr-i Güzîn efendilerimiz   Eba Bekir ve Ömer, Osman ile hem Ali Hep ashabın cümlesi, yatar nurlar içinde  (1)   Yatar sende Peygamber, ey mübarek Medine Eba-Bekir ve Ömer, Osman ile hem Ali Ah Medine Medine, bir kez göresim geldi Ya Muhammed...
Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin “Nuru Muhammedi” eserinde Hazreti Ali K.V.   “Aşere-i Mübeşşere” hayatta iken, Cenab-ı Hakk ve Resul-ü Ekrem’in razı olduğu, sahabenin büyüklerinden “On kişi”dir. Hz. Ali (radıyallahu anh ) de Cennet ile müjdelenen sahabelerdendir.   HAZRET-İ ALİ (Kerremallahu Vecheh) Hicretin beşinci ayında, Kainatın Efendisi Resul-ü Ekrem (sallallahu...
Uşşaki Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin Nuru Muhammedi eserinde Hazreti Osman Zinnureyn R.A.   Aşere-i Mübeşşere hayatta iken, Cenab-ı Hakk ve Resul-ü Ekrem’in razı olduğu sahabenin büyüklerinden “On kişi”dir. Hz. Osman (radıyallahu anh ) de Cennet ile müjdelenen sahabelerdendir .   HAZRET-İ OSMAN ZİNNUREYN (Radıyallahu Anh) Haya ve edeb incisi...
Uşşaki Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin “Nuru Muhammedi” eserinde Hazreti Ömerü’l Faruk R.A. Aşere-i Mübeşşere hayatta iken, Cenab-ı Hakk ve Resul-ü Ekrem’in razı olduğu, sahabenin büyüklerinden “On kişi”dir. Hz. Ömer (radıyallahu anh ) de Cennet ile müjdelenen sahabelerdendir,   HAZRET-İ ÖMERÜ’L-FARUK (Radıyallahu Anh) İrfan denizine gark olmuş din büyüğü Cenab-ı...