Resulullah (sav)

Hazreti ResulAllah s.a.v. Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ve hocalarının eserlerinde Hazreti Resulullah s.a.v. : Hazreti Resulullah (s.a.v.) Hazreti ResulAllah (s.a.v.) 571 yılında Mekke’de dünyaya teşrif etti. Doğmadan önce babası Abdullah, 6 yaşında annesi Amine vefat etti. 8 yaşına kadar dedesi Abdulmuttalib’in himayesinde kalıp , onun vefatıyla amcası Ebu...
yâ Resûlallah hattı   Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ilk hocası Bekir Sıdkı Visali Hz’nin mürşidi Abdurrahmân Sâmî Niyâzî Saruhânî hz.nin yazmış olduğu bir hat : Amân Yâ Seyyidü’l Kevneyn Dahîlek Yâ Resûlallâh *Hattat: Niyâzî (Abdurrahmân Sâmî Saruhanî Ks.) Manası : Bağışla beni ey İki cihanın Efendisi ! Sana...
Yüce Allah’ın ( c.c.) ResulAllah’ı ( s.a.v.) Mirac’a Daveti   Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Mirac’ı uzun ve detaylı şekilde anlatmıştır. Burada bunlardan kısa özetler ve kesitler aktarmaya çalışacağız.   Resülullah (s.a.v.) Efendimiz’i cümle mahluktan evvel yaratan; kalplerin sevgilisi, türlü türlü keramet, çeşitli nimetler ile cümle insanlara Resul...
Kaside-i Bürde ve Uşşaki     Kaside-i Bürde, Mısırlı Şazeli yolu sufisi ve şair Busuri efendinin  Hz. ResulAllah (s.a.v.) için yazdığı bir kasidedir. Rivayete göre Busuri hz. felç geçirir. Rüyasında Hz. Resulullah’ı görür ve Onun himmetiyle şifa bulur ve Resulullah hırkasını (bürde) ona verir.   Dünyada en meshur ve en...
Hz. Resulullah s.a.v. den ayrılığa ağlayan Hannane     Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin kitaplarında Hz. ResulAllah’ın (s.a.v.) ayrılığına ağlayan  Hurma direği ( Hannane ) mucizesini anlatır .  (1  )   Bir gün Resulullah minbere çıkmış hutbe okuyorlardı. Çok heyecanlı idiler. Cenab-ı Hakk’ın azamet celalini zikrederken minber sarsılmaya inlemeye başladı....
Allah Teâlâ: “-Ey Ahmed! Şüphelilerden sakınmak, dinin esasıdır. Sen daima sükûtu tercih et, zira dilini tutanın kalbine huzur veririm. Fazla konuşanların gönlünü de çeşitli vesveseler ile harap ederim. Ey Ahmed! İbadet on bölümdür. Bunun dokuzu helâl nafaka temini, birisi de susmaktır. Oruç tutup diline hâkim olan kimsenin mükâfatının ne olduğunu...
Uşşaki Şeyhi Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’lerinin (ks) Muslumaniz Elhamdulillah isimli eserinden bir kesit…   Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) buyurdular ki: “Allâh’a amellerin en sevgilisi, az da olsa devamlı olanıdır”  Ki, evrâda devam eden kişiye ilâhî feyiz gelir. Bu sebeple ehl-i tasavvuf, farzların terkini kabul etmeyip kazâsını istedikleri gibi, evrâdın da terkini...
Nur (s.a.v.) ile ilgili tabirler Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde : Resulullah (s.a.v.) için kullanılan içinde nûr geçen tabirler Nûr-u Muhammediye : Sıddık Nâci Eren Uşşâkî (k.s.) Hazretlerinin İlk başladığı eser “Nûr-u Muhammediye” kitabı idi. (1)  Peygamberlik dairesi , Hz. Peygamberin beşeri tezahürüyle sonuçlanmak üzere, Muhammedi Nûr’la, (yani Hz. Muhammed’in...