Salavatı Şerifeler

Salat-ı Bedeviyye   Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin kitaplarında birçok Salavatı Şerifeyle birlikte Seyyid Ahmed-el Bedevi Hz.lerinin Salavat-ı Nuraniyye’sini de (Salat-ı Bedeviyye) müridina her hafta okunmasını tavsiye etmiştir .  : Latin harfleriyle okunuşu : Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve mevlânâ muhammedin şeceratil aslin nûrâniyyeti velem’atil...
Salaten Tüncina   Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserindeki bir Salavat-ı Şerife : Salaten Tüncina .   Salaten Tüncina, Kur’an-ı Kerim’in, Hz. Peygamber’e (s.a.v.) salât-ü selâm getirmeyi emreden âyetine istinaden asr-ı saâdetten çok sonraları tanzim edilmiş salât-ü selâm türü dualardan biridir .   Salaten Tüncina (Münciye)   “Allâhumme salli...
Salavat-ı Melevan   Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserindeki bir Salavat-ı Şerife   Salavat-ı Melevan   Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel melevani ve teakabel asarani ve kerraral cedidani vestekbelel ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i beytihi minnat tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim...
Sultanı Salavatı Şerife “Salavat”, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’i (sav) anmak, O’na selam göndermektir. Sultan-ı Salavat-ı Şerife Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ilk mürşidi Bekir Sıdkı Visali hz.nin yazmış olduğu Salavat-ı Şerifenin adıdır.   Sultanı Salavatı Şerife Allahümme salli ve sellim alâ  seyyidina nefsi Muhammedin ve alâ  ervâhi ehli beytihi bi...