Uşşaki

Halil Saygı efendi   Halil Saygı Efendi, Uşşaki meşayıhından Sıddık Naci Eren Efendi’nin muhibbanı, Balıkesir İlçesi İvrindi İdarecisi ve dünürü idi. 1980 yılında Sıddık Naci Eren efendiyle beraber hacca gitmişti. Ivrindi gazetesinde köşe yazarıydı. Nasihatname, İbadetlerimizde nasıl  ihlaslı olabiliriz, Gül Bahçesi kitaplarını yazdı. Halil amca bugun vefat etti. Makamı ali...
Hacı İzeddin Karamani Hz. Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Hacı İzzeddin Karamani hz. k.s.a. : Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Ahmed Şemseddin Marmaravi hz.den sonra gelen zat Hacı İzzeddin Karamani hz.dir. Hacı İzzedin Ali hz. Karaman’da doğmuştur. Yiğitbaşı Hz.den Saruhan’da manevi eğitimini aldıktan sonra memleketi Karaman’a dönüp irşada başlamıştır. Ahmediyye...
  Ya Azim İftar Duası   Bu yazıda Sıddîk Nâci Eren efendi ve Uşşâkî meşayıhının (k.s.) kitaplarında geçen Ya Azim İftar duasını ve anlamını yazacağız.   Ya Azim İftar Duası Latin harfleriyle : Bismillahirrahmanirrahim. “Yâ Azîm! Yâ Azîm! Ente ilahî lâ ilahe gayruke iğfirli’z-zenbe’l-azîm fe innehu lâ yeğfiru’z-zenbe’l-azîm illel azîm”...
Muharremde Esrarlar   Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin Muharrem hakkındaki şiirlerinden  :     Muharremde Esrarlar   Muharrem aşure günü Diğer günlerin üstünü Süleyman’ın ol mülkü Verdi onuncu günü … Adem Aleyhisselam Girdi aşure cennete İbrahim Aleyhisselam Kurtuldu ol ateşten … Mel’un yezid acımadı Ehli beyti yazık etti Gitti...
Şehidi Secereyi Kerbela   Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin hocaları Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi  Hz’nin Kerbela Şehidlerinin Seceresi hakkında yazdıkları :     Şehidi Secereyi Kerbela   Bismillahirrahmanirrahim   ALLAHU NURU SEMAVATI VELERDI ile şecereyi ( Allah (c.c.) göklerin ve yerin nûrudur.  Nur suresi 35.ayet ) mübareke...
KURBAN BAYRAMI KASİDESİ Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin mürşidlerinden Mehmet Ruhi efendi’nin Kurban Bayramı Kasidesi’ni yazacağız .   KURBAN BAYRAMI KASİDESİ Bismillahirrahmanirrahim İNNA ATEYNA KELKEVSER FE SALLİ LİRÂBBİKE VENHAR buyurdu Habib-i Mustafa’ya Hûda Bi azîmüşşan kevseri ile ettik ümmetine eyle ihya Bayram namazını kıl kurbanı kes bulsun huzuruma vasıla...
MERATİBİ TEVHİD 2 Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ilk hocası Bekir Sıdkı Visali Hz’nin Tevhid hakkında yazdiklarından bir kısmı : 1 — Tevhidi imani 2. Tevhidi ilmi 3. Tevhidi hali 4. Tevhidi ilahi. 3 — Tevhidi Halî : Tevhîd-i Halî (hâli Tevhîd): Bu mertebede, tevhid ehli sâlikin, tabiî âdet...
Yüce Allah’ın ( c.c.) ResulAllah’ı ( s.a.v.) Mirac’a Daveti   Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Mirac’ı uzun ve detaylı şekilde anlatmıştır. Burada bunlardan kısa özetler ve kesitler aktarmaya çalışacağız.   Resülullah (s.a.v.) Efendimiz’i cümle mahluktan evvel yaratan; kalplerin sevgilisi, türlü türlü keramet, çeşitli nimetler ile cümle insanlara Resul...
Uşşâkî Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin şiirlerinden Mübarek Muharrem Ayı   İki Cihan Serveri nakletti Muharrem’i Gel abid ol cismi yor, degerlendir ol günü Yerler, deniz gökleri levhi mahfuz kalemi Hak yarattı onunda daha nice şeyleri   O Adem Peygamberin tövbesini kabul etti Hem Nuh Nebiyullah tufandan halas etti İbrahim...
Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin “Cennet Yolu” eserinden Hazreti Adem (a.s.) ve Hz. Şit (a.s.)  şöyle anlatılır   Adem ve Şit Aleyhisselam Allahu Teala hazretleri, alemi yoktan var etti ve, Adem’i topraktan yarattı. Sonra Adem’in cesedine ruh verdi. Ve meleklere ona secde ediniz diye emir buyurdu. Hep melekler, Hazreti Adem’e secde...
Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin kitaplarından Esma’ül Hüsna: Zûl Celali Vel İkram (c.c.)   Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin kitaplarında Esma’ül Hüsna’dan Zûl Celâlî Vel İkrâm birçok kez tekrarlanır .   Abdurrahman Sami Niyazi Hz., Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin hocası Bekir Sıdkı Visali Hz.nin mürşididir. O’nun eserinde Zûl Celâlî Vel İkrâm...
Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ibadet hayatından; İşrak namazı   “Bir kimse sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra oturup güneş doğuncaya kadar zikir ile meşgul olsa, güneş doğunca da iki rekât (işrak) namaz kılsa, bir nafile hac ve umre sevabına nail olur.” (Hadisi Şerif)   Uşşâkî Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi her...
Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin kitaplarından: Bu Dünya Bir Gölgeye Benzer Aldatır İnsanları   Sıddık Nâci Eren Uşşâkî (k.s.) Hazretleri’nin “Bu Dünya Bir Gölgeye Benzer Aldatır İnsanları” kitabının arka kapağındaki Evliyaya Muhabbet Safadır şiirini dikkatinize sunuyoruz :   EVLİYAYA MUHABBET SAFADIR Evliyaya kıl muhabbet safadır Terki edep onlara hep hatadır Evliyanın...
Sıddık Nâci Eren Hazretleri’nin (k.s.) Bu Dünya Bir Gölgeye Benzer Aldatır İnsanları eserinin içindekileri dikkatinize sunuyoruz :   İÇİNDEKİLER Takdim Önsöz Yüce Velilerin Vasıfları, Alametleri, Kemalat ve Güzel Ahlakları Allahu Teala’nın Veli Kullarını Sena Edişi Fahri Alem Efendimiz’e Tabi Olmanın Adabı Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz’e Salavat-ı şerife getirmenin adabı Resul-ü Ekrem...
Sıddık Nâci Eren Hazretleri’nin (k.s.) “Bu Dünya Bir Gölgeye Benzer Aldatır İnsanları” kitabına yazdığı önsöz:   Bu Dünya Bir Gölgeye Benzer Aldatır İnsanları / ÖNSÖZ   Ey nur-i irfana talib olan kişi!.. Bütün hamd ve şükürler şanı yüce Allahu Teala Hazretleri’ne mahsustur. Olgun salat  kamil selam mahlukatın en hayırlısı, Peygamberler...
Uşşâkî Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin Aşk İnsana Yâr Olur şiiri:   Aşk insana yâr olur, Mevlâ’yı tezce bulur Aşkın her bir damlası, gönülde ummân olur   Dost iline yaklaşan, âlemleri hoş olur Aşk ile çoşup taşan, Hak için kurban olur   Kim ki aşka yâr olsa , yanar içi...