Marifetullah

   MERATİBİ TEVHİT 1 Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ilk hocası Bekir Sıdkı Visali Hz’nin Tevhid hakkında yazdiklarından bir kısmı : 1 — Tevhidi imani 2. Tevhidi ilmi 3. Tevhidi hali 4. Tevhidi ilahi. 1 — Tevhidi imani: Tasdikil abdi bikalbihi ve ikraren bilisanihi ve teferrede minezzatiye ve subutiyeti...
İmanın Vezni , Nevi ve Dereceleri       Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ilk hocası Bekir Sıdkı Visali Hz’nin İman hakkında yazdiklarından bir kısmı :   DİNDEN İMAN DOĞDU İMAN : Kabulü kalbil abdi bihidayetirrabbi (Cenab-ı Hakkın hidayetine mukarin olduğu üzere, kulların altı şeye inanmasına İMAN denir. Amentü billahi...
Üç Uşşâkî Mürşidinden La İlahe İllallah kavramı   Bu yazıda Sıddîk Nâci Eren Uşşâkî (k.s.) Hazretleri’nin ve şeyhlerinin kitaplarında geçen La Ilahe Illallah (c.c.) kavramını araştıracağız.   Bekir Sıdkı Visali Hz.’nin hocası Abdurrahman Sami Niyazi hz. Esma ül Hüsna şerhinde şöyle yazmış : (LA İLÂHE ILLÂ HU – لااله الاهو ) Mabudu...
Sıddîk Nâci Eren Efendi Hz. (ks) sohbetlerinde sık sık bu şiiri okurdu Arif ona derler ki ol kan ola Marifet denizinde (âleminde ) umman ola Atlayacak Marifet düldülüne Arşı, kürsü hep ona seyran ola Hak deyecek nefesi Hak’tan gele Söyleyecek sözleri Kur’an ola Hem yine bir arifin sözü Dertlilerin derdine...
Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’lerinin (ks) Muslumaniz Elhamdulillah isimli eserinden bir kesit… Ey ihvân! Ârif ona derler ki… Ârif odur ki, hiç bir iş ve faaliyet, onu Allâh’ı ile meşgul olmaktan alıkoyamaz. Bir an bile Allâh’ın huzurundan ayrılıp gafil olmaz. Ârif odur ki, kendisi susar ve Hak onun sırlarından söyler....