Evradı Serif

  Ya Azim İftar Duası   Bu yazıda Sıddîk Nâci Eren efendi ve Uşşâkî meşayıhının (k.s.) kitaplarında geçen Ya Azim İftar duasını ve anlamını yazacağız.   Ya Azim İftar Duası Latin harfleriyle : Bismillahirrahmanirrahim. “Yâ Azîm! Yâ Azîm! Ente ilahî lâ ilahe gayruke iğfirli’z-zenbe’l-azîm fe innehu lâ yeğfiru’z-zenbe’l-azîm illel azîm”...
Felaketlerden korunma duası   Bu yazıda Sıddîk Nâci Eren efendi ve Uşşâkî meşayıhının (k.s.) kitaplarında geçen Felaketlerden Korunma duasını ve anlamını yazacağız.   Felaketlerden Korunma Duası Latin harfleriyle : Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme inni es’eluke emnen ve imanen ve selameten ve selamen ve rizkan ve ma’rifeten ve rahmeten Ia yuğadiru zenben, es’eluke’l-huda...
Salat-ı Bedeviyye   Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin kitaplarında birçok Salavatı Şerifeyle birlikte Seyyid Ahmed-el Bedevi Hz.lerinin Salavat-ı Nuraniyye’sini de (Salat-ı Bedeviyye) müridina her hafta okunmasını tavsiye etmiştir .  : Latin harfleriyle okunuşu : Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve mevlânâ muhammedin şeceratil aslin nûrâniyyeti velem’atil...
Tövbe ve İstiğfar Duası Tövbe ve İstiğfar Duası   Bu yazıda Sıddîk Nâci Eren efendi ve Uşşâkî meşayıhının (k.s.) kitaplarında geçen Tövbe ve İstiğfar duasını araştıracağız.   ( Tövbe bir kimsenin işlediği günahtan dönüp Allah’a yönelmesidir. İstiğfar işlenmiş günahları bir daha işlemeyeceğine dair Cenab-ı Allah’a söz vermektir.  )  (2)  ...