Peygamberler

Visali ve Ruhi hz .nin şiirlerinde Mi’rac 1 Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin hocaları Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi  Hz’nin şiirlerindeki Miraç kısımlarından  bölümler  : Kalbin yedi tabakası mirac yolu bilmeli (1) Salati ruhani : Miraçtır ruyeti Cemal Salati ruhani bilinmezdi bende nefsi natıka olmasa (2) Meratibi aşktır...
  Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Hazreti Salih (a.s.)ş öyle anlatılır : Salih Aleyhisselâm   Ad kavminden sonra Şam ile Hicâz arasında hicr denilen mahalde Semûd kavmi zuhûr eyledi. Onlar dahi dağları deldiler, taşları oydular; gayet muhkem evler yaptılar ve tariki Haktan saptılar. Cenâb-i Hak, onlara Salih (a.s.) gönderdi. O...
Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Hazreti Hud (a.s.)ş öyle anlatılır : Nuh Tufanından sonra Yemen’de ( Aden ile Umman arasında bulunan ) , Hadremüt civarındaki Ahkaaf denilen yerde Ad Kavmi zuhur etti. 0 havaliyi ma’mûr ettiler (  irem bağları ) ve güzel binalar yaptılar. Lâkin doğru yoldan saptılar. Ve putlara...
Hz. Havva’nın Mihri Uşşaki meşayıhından Sıddık Naci Eren efendi Hz.Adem ve Hz.Havva hakkında yazdıklarından bir bölüm : Hak Teâlâ Âdem aleyhisselâmın sol kaburga kemiğinden (canibinden ) hazret-i Havvâ’yı yarattı. O zaman Hazreti Âdem uykuda idi. Hz. Adem   uyanıp Hz. Havva’yı görünce meyletti. Rivâyete göre melekler; “Ey Âdem (aleyhisselâm) mihrini ver”...
Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Hazreti Nuh (a.s.) şöyle anlatılır :   İdris (a.s.) göğe çekildikten sonra insanlar, hak yoldan sapmaya ve putlara tapmaya başladılar. Allah, onlara Nuh (a.s.)’ı peygamber olarak gönderdi. Hz Nuh, kavmini hak yola davet ettikçe, onlara nasihat ettikçe, putlara tapmaktan vazgeçmelerini istedikçe, onlar daha da azıp,...
Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin “Cennet Yolu” eserinden Hazreti Adem (a.s.) ve Hz. Şit (a.s.)  şöyle anlatılır   Adem ve Şit Aleyhisselam Allahu Teala hazretleri, alemi yoktan var etti ve, Adem’i topraktan yarattı. Sonra Adem’in cesedine ruh verdi. Ve meleklere ona secde ediniz diye emir buyurdu. Hep melekler, Hazreti Adem’e secde...
Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin “Özün Özü” eserinden Hazreti Adem’in (a.s.) tövbesi   Hazreti Adem’in Tevbesi Peygamberimizin (s.a.v.) yolunu tutup Adem Peygamber gibi tevbe etmelidir. Şeytan mezhebini tutar ve şeytan mezhebi üzere tevbe ederse o kimsenin tevbesi kabul olmaz. Adem peygamberin tevbe hususundaki mezhebi şöyledir: günahı kendi nefsine yükler ve: “Ey...
Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin şiirinlerinde Hz. Adem a.s.  şöyle anlatılır   Ne sırdır alem-ül esma, ne sırdır Adem-i Havva / Ya ne sırdır hüri melek, haber ver arş-ı a’la’dan  (1) Neyledin sen ey dünya, şol Adem babamızı / Hep cümle insanları, neyledin sen enbiyayı / Neyledin Fahr-i Alem’i,...
Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin mürşidlerinden Mehmed Ruhi efendi’nin şiirinde Hz. Adem a.s.  şöyle anlatılır   Hakikat-i Adem Kasidesi Ve lekad kerremnâ benî âdeme (1) buyurdu zatı Hakkı Ademî / Hakikati Muhammediye nurundan yarattı Benî Âdem-i (Âdem oğlu) / Ebul eşbah (varlıkların babası ) oldu Hz. Adem anasırı (asıl,...