Hatıralar

Şazeli Sabri Efendi Tasavvufun yollarından biri de Şazeliyye’dir . Şâzeliyye yolunun kurucusu olan Ebü’l-Hasan Nuruddin Ali b. Abdillah eş-Şâzelî h.593 (m.1197) yılında Kuzey Afrika’da Fas’ta doğdu . h.656 (m.1258) yılında Kahire’de vefat etti. Şazeliyye yolunun bir Mürşidi de Halepli İsa Abdulkadir efendi idi. Kabri şerifi Eyüp Sultan Piyer Loti’dedir. O’nun...
Bir grup ihvan Seyyid Kazım Kızılkanat Efendi’yi (ks) ziyaret etmek maksadı ile Kula’ya giderler. Yolda aralarında konuşurken, Seyyid Kazım Kızılkanat Efendi’ye (ks) merak ettikleri bir soruyu sormak için karar veriler. Merak ettikleri konu “Tedbir takdiri bozar mı” şeklindedir. Efendi Hz.’lerinin evine varıp, elini öpüp hasret giderirler. Efendi Hz. celalli bir...
Uşşâkî mürşidi Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ilk hocası Bekir Sıdkı Visali Hz.’nin mürşidi Abdurrahman Sami Niyazi Hz. ile ilgili bir hatıra   Abdurrahman Sami hazretleri birgün Salihli’de zengin dervişlerinden birinin rüyasına giriyor. Ve şöyle söylüyor: “Evladım senin maddi imkanın geniş. Manisa’da yolumuzun büyüklerinden Ahmed Şemseddin Marmaravi Hz. nin türbesi haraç...
Uşşaki ihvanından bir zat anlatıyor 1973 yılında Hacı Mehmet Efendi, Hacı Kazım Efendi ve ihvandan bir kişi ile aynı odada 15 gün Medine-i Münevvere’de, 15 gün Mekke’de beraber hac ettik. Medine’ye geldiğimizde ikinci gün yanımıza bir hocaefendi geldi. Kendisi 1 yıl önce gelmiş. Ailesini ise ihvandan İstanbullu Kamil efendi getirecekmiş....
Eş-Şeyh Sıddık Naci Eren Efendi’nin ihvanı anlatıyor Medine-i Münevvere’de Ravza-ı Mutahhara’da oturuyorduk. Naci Efendi Hz. ihvanı ile sohbet ediyordu. Sohbet devam ederken, birden bir zat çıkageldi. Bu zat Efendi Hazretlerine sarılıp öptü ve bir şeyler söyledi. Hepimizi bu zatın kim olduğu, nereden geldiği konusunda bir merak sarmıştı. Naci Efendi Hazretleri...
Eş-Şeyh Sıddık Naci Eren Efendi’nin ihvanı anlatıyor Efendi Hazretleri ile birlikte bir umre ziyaretinde Şam’a uğradık. Camii Emevi’ye gittik. O sırada bir Şeyh Efendi, dervişleri ile birlikte zikir yapıyordu. Biz de zikre dahil olduk. Bizim ihvandan Naci Efendimize, “Efendim, zikir yaptıran Şeyh Efendi sizin de Şeyh olduğunuzu bilir mi, sizi...
Eş-Şeyh Sıddık Naci Eren Efendi’nin ihvanı anlatıyor Yine bir umre ziyaretinde Mısır’a uğradık. Kahire’de İmam-ı Şafi Hazretlerini ziyarete gittik. Türbesi bir caminin içindeydi. Camiye girerken Naci Efendi rehbere dedi ki, “Türbeyi açtır içerı girelim.” Rehber de “Buraya sadece başbakan ve bakan seviyesinde insanlar geldi. Açtıramadım” dedi. Naci Efendimiz de “Açarlar,...
Eş-Şeyh Sıddık Naci Eren Efendi’nin ihvanı anlatıyor Umre ziyareti yolculuğunda Kudüs’ü ziyarette bulunduk. Kudüs’e girerken gümrükte Yahudi polisler saatlerce Türk hacıları bekletiyorlar. Bavullarını arıyorlar. Sıra bize geldiğinde kısa sürede bizi içeri aldılar. Bize zahmet vermediler. Ertesi günü HalilürRahman Camii’nde Peygamberleri ziyaret etmeye gittik. 500-600 metre mesafeden araba içeriye almıyorlardı. Fakat...
Eş-Şeyh Sıddık Naci Eren Efendi’nin ihvanı anlatıyor Yine bir umre ziyaretinde Naci Efendimiz bir eve yemeğe davet edildi. Naci Efendimiz ev sahibinden bir parça Kabe örtüsü bulmasını istedi. O da Medine’de bir zata Kabe’nin örtüsünün değişeceği zaman bir parça verildiğini, elinde varsa, Kabe örtüsünü o zattan temin edebileceğini söyledi. Naci...
Eş-Şeyh Sıddık Naci Eren Efendi’nin ihvanı anlatıyor: Naci Efendimiz ve beraberindeki 280 kişi ile umre yapıyorduk. Zikir yapmak için hurma bahçesine davet edildik. Orada Medine ulemaları yanı sıra bazı hocaefendiler de vardı. Daha sonra Medine-i Münevvere’nin manevi kutbu Ömer Efendi de katılmışlardı. Ömer Efendi kısa bir konuşma yapmak istedi ve...
Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ibadet hayatından; İşrak namazı   “Bir kimse sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra oturup güneş doğuncaya kadar zikir ile meşgul olsa, güneş doğunca da iki rekât (işrak) namaz kılsa, bir nafile hac ve umre sevabına nail olur.” (Hadisi Şerif)   Uşşâkî Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi her...