Silsilesinden

Şeyh Abdurrahman es-Sakkaf   Huseyin Fevzi Paşa hz.nin soyunun ve tarikat seceresinin geldigi zat Şeyh Abdurrahman es Sakkaf hz.dir.   Onun Soyu   O, Şeyh Abdurrahman el-Sakkaf bin Şeyh Muhammed Mevla el-Devle, bin Ali Mevla el-Darak, bin Alevi el-Gayur, bin el-Fakih el-Mukaddam Muhammed, bin Ali, bin Muhammed Sahib Mirbat’tır. ,...
Seyyid Hüseyin Fevzi Paşa Hz’nin soy silsilesi Sıddık Naci Eren efendi Kadiri icazetini Seyyid Hüseyin Fevzi Paşa’dan almıştır. Seyyid efendi’nin baba tarafı Abdülkadir Geylani hz. nin oglu Abderrezzak efendi yoluyla Hz.Hasan ra efendimize, anne tarafı Hz. Hüseyin efendimize ulaşır.  Seyyid Hüseyin Fevzi Paşa’nın soy silsilesi aşağıda aktarılmıştır. Bu yüce yol...
Silsile-i Tarîk-i ‘Kadiriyye Seyyid Sakkaf kolu Sıddık Naci Eren efendi Kadiri icazetini Seyyid Hüseyin Fevzi Paşa’dan almıştır. Seyyid Hüseyin Fevzi Paşa’nın silsilesi aşağıda aktarılmıştır. Uküdül Cevâhirin son sayfasında Es seyyit Abdülhamit bin Hâdîsül Hanefi’nin bir tevki ile son bulmakta ve veledi kalbi diye ithafta bulunduğu Ukûdül Ceváhir yazarına elhak olduğu...
Sıddık Naci Eren Hz.   Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Sıddık Naci Eren Hz. k.s.a. : Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Seyyid Kazım Kızılkanat hz.den sonra gelen zat Sıddık Naci Eren Hz. dir. Sıddık Naci Eren Hz. ‘de 1925 yılında Balıkesir’de doğmuştur. Mürşidi Seyyid Kazım Kızılkanat hz.dir.  Balıkesir, İstanbul, Gaziantep...
Seyyid Kazım Kızılkanat Hz. Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Seyyid Kazım Kızılkanat hz. k.s.a. : Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Mehmet Ruhi hz.den sonra gelen zat Seyyid Kazım Kızılkanat hz.dir Seyyid Kazım Kızılkanat hz. ‘de 1908 yılında Şanlı Urfa Siverek’de doğmuştur. Mürşidi Mehmet Ruhi hz.dir.  Kula’da ve İzmir’de  irşad faaliyeti...
Mehmet Ruhi Hz. Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Mehmet Ruhi hz. k.s.a. : Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Bekir Sıdkı Visali hz.den sonra gelen zat Mehmet Ruhi hz.dir Mehmet Ruhi hz. ‘de 1905 yılında Manisa Kula’da doğmuştur. Mürşidi Bekir Sıdkı Visali hz.dir.  Kula’da ve İzmir akevler’de  irşad faaliyeti yapmıştır. Kabri...
Bekir Sıdkı Visali Hz. Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Bekir Sıdkı Visali hz. k.s.a. : Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Abdurrahman Sami Niyazi hz.den sonra gelen zat Bekir Sıdkı Visali hz.dir.   Bekir Sıdkı Visali hz. ‘de 1881 yılında Manisa Kula’da doğmuştur. Mürşidi Abdurrahman Sami Niyazi hz.dir. Medrese tahsili görmüştür....
Abdurrahman Sami Niyazi Hz. Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Abdurrahman Sami Niyazi hz. k.s.a. : Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Şücaaddin Aziz hz.den sonra gelen zat Abdurrahman Sami Niyazi hz.dir.   Abdurrahman Sami Niyazi hz. ‘de 1876 yılında Manisa Saruhan’da doğmuştur. Mürşidi Şücaaddin Aziz hz.dir. Medrese tahsili görmüştür. İstanbul Kasımpaşa’da...
Şücaaddin Aziz Hz. Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Şücaaddin Aziz hz. k.s.a. : Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Ahmed Talibi İrşadi hz.den sonra gelen zat Şücaaddin Aziz hz.dir.   Şücaaddin Aziz hz. ‘de 1816 yılında Gelibolu’da doğmuştur. Mürşidi Ahmed Talibi İrşadi hz.dir. Çanakkale, Gelibolu ve Rodos’ta irşad faaliyeti yapmıştır. Kabri...
Ahmed Talibi İrşadi Hz. Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Ahmed Talibi İrşadi hz. k.s.a. : Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Hüseyin Hakkı hz.den sonra gelen zat Ahmed Talibi İrşadi hz.dir.   Ahmed Talibi İrşadi hz. Bayındır (İzmir) ‘de 1820 (h.1235) yılında doğmuştur. Mürşidi Hüseyin Hakkı hz.dir. Çanakkale, İzmir ve Balıkesir’de...
Hüseyin Hakkı Hz.   Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Hüseyin Hakkı hz. k.s.a. : Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Ömer Hulusi hz.den sonra gelen zat Hüseyin Hakkı hz.dir.   Hüseyin Hakkı hz. Turgutlu (Kasaba )’da 1812 (h.1217) yılında doğmuştur. Mürşidi Ömer Hulusi hz.dir. Turgutlu ve Tire’de şeyhlik yapmıştır. Kabri şerifi...
Ömer Hulusi Hz. Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Ömer Hulusi hz. k.s.a. : Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Muhammed Tevfik Nazillivi hz.den sonra gelen zat Ömer Hulusi hz.dir.   Ömer Hulusi hz. Aydın Güzelhisar’da 1805 (h.1222) yılında doğmuştur. Mürşidi Muhammed Tevfik Nazillivi hz.dir. Nazilli’de Yeşil Türbe diye anılan türbe ve...
Muhammed Tevfik Nazillivi Hz. Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Muhammed Tevfik Nazillivi hz. k.s.a. : Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Ali Galip Vasfi hz.den sonra gelen zat Muhammed Tevfik Nazillivi hz.dir.   Muhammed Tevfik Nazillivi hz. Nazilli’de doğmuştur. Mürşidi Ali Galip Vasfi hz.dir. Nazilli’de Yeşil Türbe diye anılan türbe ve...
Ali Galip Vasfi Hz. Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Ali Galip Vasfi hz. k.s.a. : Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Muhammed Zühdü hz.den sonra gelen zat Ali Galip Vasfi hz.dir.   Ali Galip Vasfi hz. 1733 (h.1146) yılında Nazilli’de doğmuştur. Mürşidi Muhammed Zühdü hz.dir. Nazilli’de Yeşil Türbe diye anılan türbe...
Muhammed Zühdü Hz. Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Muhammed Zühdü hz. k.s.a. : Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Selahaddin Uşşaki hz.den sonra gelen zat Muhammed Zühdü hz.dir.   Muhammed Zühdü Hz. (h. ) yılında Nazilli’de doğmuştur. Mürşidi Selahaddin Uşşaki hz.dir. Nazilli’de Yeşil Türbe diye anılan türbe ve bitişiğindeki (Yunanlıların yaktığı...
Selahaddin Uşşaki Hz. Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Selahaddin Uşşaki hz. k.s.a. : Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Cemaleddin Uşşaki hz.den sonra gelen zat Selahaddin Uşşaki hz.dir.   Selahaddin Uşşaki Hz. 1705 (h.1117) yılında Kesriyye’de ( Yunanistan ) doğmuştur. Mürşidi Cemaleddin Uşşaki hz.dir. Şeyhine damad olmuştur. Uşşaki yolunun üçüncü piridir....
Cemaleddin Uşşaki Hz. Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Cemaleddin Uşşaki hz. k.s.a. : Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Hamdi Bağdadi hz.den sonra gelen zat Cemaleddin Uşşaki hz.dir.   Cemaleddin Uşşaki Hz. Edirne’de doğmuştur. Mürşidi Hamdi Bağdadi hz.dir. Şeyhinin vefatından sonra Hasan Sezai hz.den de tasavvuf terbiyesi görmüştür. Daha sonra İstanbul...
Hamdi Bağdadi Hz. Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Hamdi Bağdadi hz. k.s.a. : Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Osman Sıdki hz.den sonra gelen zat Hamdi Bağdadi hz.dir.   Hamdi Bağdadi Hz. Edirne’de doğmuştur. Mürşidi Osman Sıdki hz.dir. Edirne Germekapı mahallesinde Hamid efendi (Halil Attar , Debbağhane) dergahında şeyhlik yapmıştır. Yemeklerden...
Osman Sıdki Hz. Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Osman Sıdki hz. k.s.a. : Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Abdülkerim Gümülcinevi hz.den sonra gelen zat Osman Sıdki hz.dir.   Osman Sıdki Hz. bugün Yunanistan’ın Gümilcine şehrinde doğmuştur. Mürşidi Abdülkerim Gümülcinevi hz.dir. Edirne Tabakhane dergahında şeyhlik yapmıştır. Kabri şerifi Edirne Debbağhane kabristanındadır....
Abdülkerim Gümülcinevi Hz. Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Abdülkerim Gümülcinevi hz. k.s.a. : Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Halil Gümülcinevi hz.den sonra gelen zat Abdülkerim Gümülcinevi hz.dir.   Abdülkerim Gümülcinevi Hz. bugün Yunanistan’ın Gümilcine şehrinde doğmuştur. Mürşidi ve babası Halil Gümülcinevi hz.dir. Kabri şerifi Gümilcine Yenice Mahallesinde Mahmud Ağa camii...
Halil Gümülcinevi Hz. Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Halil Gümülcinevi hz. k.s.a. : Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Muhammed Keşani hz.den sonra gelen zat Halil Gümülcinevi hz.dir.   Halil Gümülcinevi Hz. bugün Yunanistan’ın Gümilcine şehrinde doğmuştur. Mürşidi Muhammed Keşani hz.dir. Yenice Mahalle’deki caminin aslında onun dergâhı olduğuna dair bilgiler verilmektedir....
Muhammed Keşani Hz. Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Muhammed Keşani hz. k.s.a. : Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Alim Sinan hz.den sonra gelen zat Muhammed Keşani hz.dir.   Muhammed Keşani Hz. bugün yunanistan’ın Kuzey doğusunda Bulgar – Türk sınırına yakın bir yerdeki Drama’da doğmuştur. Mürşidi Alim Sinan hz.dir. Daha sonra...
Alim Sinan Hz. Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Alim Sinan hz. k.s.a. : Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Ömer Karibi hz.den sonra gelen zat Alim Sinan hz.dir.   Alim Sinan Hz. Muğla Yatağan ilçesi turgut ( Leyne ) köyünde doğmuştur. Mürşidi Ömer Karibi hz.dir. Daha sonra Gelibolu Bolayır’a yerleşip 30...
Ömer Karibi Hz. Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Ömer Karibi hz. k.s.a. : Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Memicani Saruhani hz.den sonra gelen zat Ömer Karibi hz.dir. Kutup Ömer Karibi Dede Hz. Manisa Saruhan’da doğmuştur. Mürşidi Memican Saruhani hz.dir. Daha sonra Gelibolu’ya yerleşti. 1605 (h.1013 ) gelibolu’da vefat etti. Kabri...