Hocaları

Münacaat-ı Kübra 1 ( Büyük Dua ) Münacaat-ı Kübra, Sıddık Naci Eren efendi’nin mürşidi Bekir Sıdkı Visali hz.nin yazdığı bir duadır. MÜNACAT-I  KÜBRA Bismillâhirrahmanirrahîm Elhamdülillâhillezi halegal insane minnur. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidina Muhammedin mazharil envar.Ve alâ âlihi ve ehli beytihi bisebebi gıyaminnasiminnur. (  İnsanı nurdan Yaratana (c.c.) Hamd olsun. Nurların...
Visali ve Ruhi hz .nin şiirlerinde Ramazan-ı Şerif 1 Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin hocaları Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi  Hz’nin şiirlerindeki Ramazan-ı Şerif kasidesi  : RAMAZAN-I ŞERİF KASİDESİ «Şehru Ramazan ellezi ünzile fihil-Kur’an» buyurdu Zatullah mü’minlere inzal olunan Kur’anında habibi 23 senede nazil olan Kur’an ceman bir...
Visali ve Ruhi hz .nin şiirlerinde Mi’rac 1 Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin hocaları Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi  Hz’nin şiirlerindeki Miraç kısımlarından  bölümler  : Kalbin yedi tabakası mirac yolu bilmeli (1) Salati ruhani : Miraçtır ruyeti Cemal Salati ruhani bilinmezdi bende nefsi natıka olmasa (2) Meratibi aşktır...
Emali Kasidesinde Miraç Ali Uşi hz.nin ( ö. 1180) yazdığı Emali Kasidesi’nin Miraç beyitinden  bir bölümüne  Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin hocaları Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi  Hz’nin şerh etmiştir. Emali Kasidesinden (27.  Beyit ) : Vehakkun emrü miracı ve sıdkın   Fefihi nassu ahbaril avali (Muhammed aleyhisselâmın mi’râcı...
SIRRI MİRAÇ KASİDESİ  Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin hocaları Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi  Hz’nin Sırrı Miraç Kasidesinden bir bölüm  : SIRRI MİRAÇ KASİDESİ ( 76 )   Ven necmi iza heva ( necm 1) Necm-i nefsin batnında gâip oldu yâ Ahmed Kaldı tevhidi efalin tecelliyle zuhur ettin...
  99 ESMA KUDRET RUHU’NUN VÜCUTTA DEVİR KASİDESİ (63) Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin hocaları Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi  Hz’nin 99 Esma Kudret Ruhunun Vücutta Devir Kasidesinden bir bölüm  : 99 Esma Kudret Ruhunun Vücutta Devir Kasidesi Bölüm 1 ….. EYZAN 85 — Vücuddur kim gelir Muhammed’e...
yâ Resûlallah hattı   Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ilk hocası Bekir Sıdkı Visali Hz’nin mürşidi Abdurrahmân Sâmî Niyâzî Saruhânî hz.nin yazmış olduğu bir hat : Amân Yâ Seyyidü’l Kevneyn Dahîlek Yâ Resûlallâh *Hattat: Niyâzî (Abdurrahmân Sâmî Saruhanî Ks.) Manası : Bağışla beni ey İki cihanın Efendisi ! Sana...
   MERATİBİ TEVHİT 1 Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ilk hocası Bekir Sıdkı Visali Hz’nin Tevhid hakkında yazdiklarından bir kısmı : 1 — Tevhidi imani 2. Tevhidi ilmi 3. Tevhidi hali 4. Tevhidi ilahi. 1 — Tevhidi imani: Tasdikil abdi bikalbihi ve ikraren bilisanihi ve teferrede minezzatiye ve subutiyeti...
İmanın Vezni , Nevi ve Dereceleri       Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ilk hocası Bekir Sıdkı Visali Hz’nin İman hakkında yazdiklarından bir kısmı :   DİNDEN İMAN DOĞDU İMAN : Kabulü kalbil abdi bihidayetirrabbi (Cenab-ı Hakkın hidayetine mukarin olduğu üzere, kulların altı şeye inanmasına İMAN denir. Amentü billahi...
Uşşaki Şeyhi Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’nin şeyhi Eş-Şeyh Hacı Bekir Sıdkı Visali Hz.’nin ses kaydı…       Ayrıca Hacı Bekir Sıdkı Visali Hz’nin ses kaydını MPEG formatında indirmek için tıklayınız…
Bir grup ihvan Seyyid Kazım Kızılkanat Efendi’yi (ks) ziyaret etmek maksadı ile Kula’ya giderler. Yolda aralarında konuşurken, Seyyid Kazım Kızılkanat Efendi’ye (ks) merak ettikleri bir soruyu sormak için karar veriler. Merak ettikleri konu “Tedbir takdiri bozar mı” şeklindedir. Efendi Hz.’lerinin evine varıp, elini öpüp hasret giderirler. Efendi Hz. celalli bir...
Uşşaki Meşayıhından Abdurrahman Sami Niyazi Efendi Hazretleri, miladi 5 Mart 1879 (Hicri 12 Rebiülevvel 1296) tarihinde Manisa’nın Saruhan ilçesinden dünyaya teşrif buyurdu. Leyle-i Mevlid sebebiyle tebrik için gelen Çöplü Dede namlı bir veliyullahın, “Efendim dünyaya gelen mahdumunuzun ismi Abdurrahman olsun” demesi üzerine, Asım Efendi “Sami” adını ilave ederek oğluna bu...
Sultanı Salavatı Şerife “Salavat”, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’i (sav) anmak, O’na selam göndermektir. Sultan-ı Salavat-ı Şerife Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ilk mürşidi Bekir Sıdkı Visali hz.nin yazmış olduğu Salavat-ı Şerifenin adıdır.   Sultanı Salavatı Şerife Allahümme salli ve sellim alâ  seyyidina nefsi Muhammedin ve alâ  ervâhi ehli beytihi bi...
Seyyid-i Salavat “Seyyid-i Salavat”,  Hz. Peygamber için okunan ve Allah’ın rahmet ve selamının O’nun üzerine olması dileğini ifade eden faziletli, kerim dualar demektir. Seyyid-i Salavat Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ilk mürşidi Bekir Sıdkı Visali hz.nin yazmış olduğu Salavat-ı Şerifenin adıdır. SEYYİDİ SALÂVAT Seyyidina ya Mustafa ya Müçteba nefisler addedince...
Seyyid Hüseyin Fevzi Paşa (k.s.) hz. Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin hocalarından Seyyid Hüseyin Fevzi Paşa (k.s.) Hazretleri   Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin Kadiri hilafeti aldığı hocası Seyyid Hüseyin Fevzi Paşa (Hasan-i , Hüseyni) (k.s.) Hazretleridir. Bu zata Sıddık Naci Eren ef.yi yönlendiren Seyyid Kazım Kızılkanat hazretleridir. Seyyid Hüseyin...
Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin mürşidlerinden Mehmed Ruhi efendi’nin şiirinde Hz. Adem a.s.  şöyle anlatılır   Hakikat-i Adem Kasidesi Ve lekad kerremnâ benî âdeme (1) buyurdu zatı Hakkı Ademî / Hakikati Muhammediye nurundan yarattı Benî Âdem-i (Âdem oğlu) / Ebul eşbah (varlıkların babası ) oldu Hz. Adem anasırı (asıl,...
Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin Hocaları   Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ilk hocası Bekir Sıdkı Visali’nin Arifler ve Aşıklar kasidesi:   Arifler ve Aşıklar Kasidesi   Ariflerin abdesti gözyaşı oldu Aşıkların kıblesi her taraf oldu   Ariflerin mescidi kalpleri oldu Aşıkların namazı her zaman oldu   Ariflerin...
Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ilk hocası Bekir Sıdkı Visali’nin Efendi Hz.’nin Hamdiye (Taamiyye) kasidesi   Tekkelerde akşam namazından sonra sofraya otururlar. Sofradan kalkılmadan,  “eûzu-besmele” ile “Fâtiha-i Şerîfe” ve “Sûre-i Haşr”ın son âyetleri okunduktan  sonra, Hamdiyye ilâhisi okunurdu:   Allah bize lutfetti şükür elhamdülillah Ni’metine gark etti şükür elhamdülillah   Hak...