Sahabei Kiram

Hazreti Ali k.v. Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ve hocalarının eserlerinde Hazreti Ali k.v. :   Hazreti Ali k.v. Hazreti Ali (k.v.) hicretten yirmi üç yıl önce Mekke’de dünyaya teşrif etti. Babası Ebu Talip, dedesi Abdülmuttalip’tir. Annesi Fatıma Hatun’dur. Ali ismini Hz. Muhammed efendimiz verdi. Hz.Ali, Resulullah’ın hem amcasını...
Uşşaki Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi eserlerinde aşerei mübaşşereyi de anlatmıştır. Bu zatı mübareklerden biri de Hazreti  Said bin Zeyd R.A.’ dır.   Aşere-i Mübeşşere hayatta iken, Cenab-ı Hakk ve Resul-ü Ekrem’in razı olduğu sahabenin büyüklerinden “On kişi”dir.  Hazreti Said bin Zeyd (R.A.) de Cennet ile müjdelenen sahabelerdendir .  ...
Uşşaki Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi eserlerinde aşerei mübaşşereyi de anlatmıştır. Bu zatı mübareklerden biri de Hazreti  Abdurrahman bin Avf R.A.’ dır.   Aşere-i Mübeşşere hayatta iken, Cenab-ı Hakk ve Resul-ü Ekrem’in razı olduğu sahabenin büyüklerinden “On kişi”dir.  Hazreti Abdurrahman bin Avf (R.A.) de Cennet ile müjdelenen sahabelerdendir .  ...
Uşşaki Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi eserlerinde aşerei mübaşşereyi de anlatmıştır. Bu zatı mübareklerden biri de Hazreti  Ebu Ubeyde ibnil Cerrah R.A.’ dır.   Aşere-i Mübeşşere hayatta iken, Cenab-ı Hakk ve Resul-ü Ekrem’in razı olduğu sahabenin büyüklerinden “On kişi”dir.  Hazreti Ebû Ubeyde İbnil Cerrah (R.A.) de Cennet ile müjdelenen sahabelerdendir...
  Uşşaki Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi eserlerinde aşerei mübaşşereyi de anlatmıştır. Bu zatı mübareklerden biri de Hazreti Saad bin Ebu Vakkas R.A.’dır.   Aşere-i Mübeşşere hayatta iken, Cenab-ı Hakk ve Resul-ü Ekrem’in razı olduğu sahabenin büyüklerinden “On kişi”dir. Hz. Saad bin ebi Vakkas (radıyallahu anh ) de Cennet ile...
  Uşşaki Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi eserlerinde aşerei mübaşşereyi de anlatmıştır. Bu zatı mübareklerden biri de Hazreti Zübeyir bin Avvam R.A.’ dır. Aşere-i Mübeşşere hayatta iken, Cenab-ı Hakk ve Resul-ü Ekrem’in razı olduğu sahabenin büyüklerinden “On kişi”dir. Hz. Zübeyir bin Avvam (radıyallahu anh ) de Cennet ile müjdelenen sahabelerdendir...
Uşşaki Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi eserlerinde aşerei mübaşşereyi de anlatmıştır. Bu zatı mübareklerden biri de Hazreti Talha bin Ubeydullah R.A.’ dır.   Aşere-i Mübeşşere hayatta iken, Cenab-ı Hakk ve Resul-ü Ekrem’in razı olduğu sahabenin büyüklerinden “On kişi”dir. Hz. Talha bin Ubeydullah (radıyallahu anh ) de Cennet ile müjdelenen sahabelerdendir...
Hazreti Halid Ebu Eyyüb Sultan El Ensari Uşşâkî meşayıhı Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin kitaplarında Hz. Eyyüb Sultan’ı anlatır .  : Hz Peygamber efendimizden (s.a.v.) evvel yaşamış Tubba meliki bir mektup bırakarak Resulullah efendimiz’e iman ettiğini bildirmiş . Bu da Ebu Eyyub el Ensari efendimize ulaşmış ve O da bu mektubu...
Uşşâkî Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin şiirlerinde Çihâr Yâr-i Güzîn efendilerimiz   Eba Bekir ve Ömer, Osman ile hem Ali Hep ashabın cümlesi, yatar nurlar içinde  (1)   Yatar sende Peygamber, ey mübarek Medine Eba-Bekir ve Ömer, Osman ile hem Ali Ah Medine Medine, bir kez göresim geldi Ya Muhammed...
Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin “Nuru Muhammedi” eserinde Hazreti Ali K.V.   “Aşere-i Mübeşşere” hayatta iken, Cenab-ı Hakk ve Resul-ü Ekrem’in razı olduğu, sahabenin büyüklerinden “On kişi”dir. Hz. Ali (radıyallahu anh ) de Cennet ile müjdelenen sahabelerdendir.   HAZRET-İ ALİ (Kerremallahu Vecheh) Hicretin beşinci ayında, Kainatın Efendisi Resul-ü Ekrem (sallallahu...
Uşşaki Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin Nuru Muhammedi eserinde Hazreti Osman Zinnureyn R.A.   Aşere-i Mübeşşere hayatta iken, Cenab-ı Hakk ve Resul-ü Ekrem’in razı olduğu sahabenin büyüklerinden “On kişi”dir. Hz. Osman (radıyallahu anh ) de Cennet ile müjdelenen sahabelerdendir .   HAZRET-İ OSMAN ZİNNUREYN (Radıyallahu Anh) Haya ve edeb incisi...
Uşşaki Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin “Nuru Muhammedi” eserinde Hazreti Ömerü’l Faruk R.A. Aşere-i Mübeşşere hayatta iken, Cenab-ı Hakk ve Resul-ü Ekrem’in razı olduğu, sahabenin büyüklerinden “On kişi”dir. Hz. Ömer (radıyallahu anh ) de Cennet ile müjdelenen sahabelerdendir,   HAZRET-İ ÖMERÜ’L-FARUK (Radıyallahu Anh) İrfan denizine gark olmuş din büyüğü Cenab-ı...
Uşşaki Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin Nuru Muhammedi eserinden Hazreti Ebubekir Sıddık R.A.   Aşere-i Mübeşşere hayatta iken, Cenab-ı Hakk ve Resul-ü Ekrem’in razı olup sahabenin büyüklerinden “On kişi”, Hz. Ebubekir (radıyallahu anh ) de Cennet ile müjdelenen sahabelerdendir.   HAZRET-İ EBUBEKİR (Radıyallahu Anh) Nuru doğrudan doğruya Hz. Resul-ü Ekrem...