Sohbetleri

    Sıddîk Nâci Eren Uşşakî Hazretleri’nin “Zikrederken tanı!” başlıklı sohbeti
  Sıddîk Nâci Eren Uşşakî Hazretleri’nin “Rabbimiz tavsiye ediyor…” başlıklı sohbeti      
  Sıddîk Nâci Eren Uşşakî Hazretleri’nin “Rabbine dayan Rabbine güven” başlıklı sohbeti
  Sıddîk Nâci Eren Uşşakî Hazretleri’nin “Birbirimize dostuz” başlıklı sohbeti
    Sıddîk Nâci Eren Uşşakî Hazretleri: Bozuk itikadlara kapılmayın…
Bu dünyada kabul olmayan dualar ahirette… Sakın “Ben dua ettim de kabul olmadı” demeyin…     Sıddık Naci Eren Efendi Hazretleri’nin (ks) sohbetlerinden “Kim Dua Etmiş de Red Olunmuş?” başlıklı bir kesit…    
    Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’nin “Miracı Ruhani” sohbeti…
    Sıddık Naci Eren Efendi Hazretleri’nin (ks) 2012 yılında Ramazan Bayramında, Balıkesir’de yaptığı sohbet…
    Sıddık Naci Eren Efendi Hz. “Zikri cehri ve Zikri hafi’nin incelikleri”ni anlatıyor… (1990 tarihli kayıt)
  Zikrullah’ın sırları ve hikmetleri (1990 tarihli sohbet)
    Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’nin “Beni Zikredin Bende Sizi Zikredeyim” başlıklı sohbeti
  Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’nin “Cenab-ı Hakk’ı Zikir Kişiyi Aziz Eder” başlıklı sohbeti  
    Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’nin “Dilden Kalbe Kalpten Ruha” başlıklı sohbeti  
    Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’nin “Kalbi Zikir Nedir?” başlıklı sohbeti  
  Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’nin “Gecenin Bir Kısmında Teheccüd Namazı” başlıklı sohbeti  
    Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’nin “Kalp Başlayacak Allah Demeye” başlıklı sohbeti  
  Eş Şeyh Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’nin “Hiç Kimseden Bir Şey Bekleme” başlıklı sohbeti “Hiçkimseden bir şey bekleme. Güç, kuvvet Allah’ındır. Allah için, Rabbini zikir için gece kalktın, ıssız yanlız başına kaldın. Halkla irtibatını kestin, Hakk’la irtibata geçtin. Bunu bulamıyoruz. Her ne kadar kalksak da anlayamıyoruz. Fakat beceremesek dahi,...
  Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’nin “Allahu Teala Yardımını Keserse” başlıklı sohbeti…  
  Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’nin “Allahu Teala Size Yardım Ederse…” başlıklı sohbeti    
  Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’nin “Her İşimizde Allah’a Güvenelim” başlıklı sohbeti  
      Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’nin “Mirac” sohbeti: – Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) miracı – Arif-i Billah’ın, Müminin miracı – Tefekkür ve Resullah’tan gelen manevi feyzin kalbe akması
    Sıddık Naci Eren Efendi Hz. “Dünyaya muhabbeti kesin” başlıklı sohbetinde Şeyhi Hacı Bekir Sıdkı Visali Hz’nin bir kasidesini okuyor: MUHABBETİ İLÂHİYE KASİDESİ Zatı hakkı sevmeyi yedi nişanı var dedi ehli lika (Len tenalül birre hatta tünfiku) dedi hüda Biri oldur, sevdiğini hak için eder feda Sevdiğinden geçmeyince bulamaz...
    Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’nin (ks) “Nefs ve yılbaşı” konulu sohbeti. (1989 yılında kaydedilen Rabıta ve Murakebe isimli kasetten)
  Sıddık Naci Eren Efendi Hz’nin 1990 tarihli “Halaka-i Zikrullah” başlıklı sohbeti. – Rasulullah Efendimizin “Halaka-i Zikrullah” müjdesi… – Miraç ve Hz. Ebubekir’in “Sıddık” ismini alması…