Dualar

Münacaat-ı Kübra 1 ( Büyük Dua ) Münacaat-ı Kübra, Sıddık Naci Eren efendi’nin mürşidi Bekir Sıdkı Visali hz.nin yazdığı bir duadır. MÜNACAT-I  KÜBRA Bismillâhirrahmanirrahîm Elhamdülillâhillezi halegal insane minnur. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidina Muhammedin mazharil envar.Ve alâ âlihi ve ehli beytihi bisebebi gıyaminnasiminnur. (  İnsanı nurdan Yaratana (c.c.) Hamd olsun. Nurların...
  RAMAZAN ŞERİF DUASI   Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Ramazan-ı Şerif uzun ve detaylı şekilde anlatmıştır.  Sıddık Naci Eren efendi’nin öğrencilerine Ramazanı Şerif’te okunmasını önerdiği dua şöyledir  : Bismillâhirrahmânirrahim Allahümme inni es’elüke bi esmâ-i kel hüsna. Ya Allahü, fa’lem ennehü la ilâhe illallâh. (Muhammed,19.ayet) Ya rahmânü, errahmânü...
Felaketlerden korunma duası   Bu yazıda Sıddîk Nâci Eren efendi ve Uşşâkî meşayıhının (k.s.) kitaplarında geçen Felaketlerden Korunma duasını ve anlamını yazacağız.   Felaketlerden Korunma Duası Latin harfleriyle : Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme inni es’eluke emnen ve imanen ve selameten ve selamen ve rizkan ve ma’rifeten ve rahmeten Ia yuğadiru zenben, es’eluke’l-huda...
Bereket Duası Bu yazıda Sıddîk Nâci Eren efendi ve Uşşâkî meşayıhının (k.s.) kitaplarında geçen Bereket duasını ve anlamını yazacağız.   Bereket Duası Latin harfleriyle : Bismillahirrahmanirrahim.   “Allahümmerzuknâ rızkan helâlen tayyiben bilâ keddin vestecib duâenâ bilâ raddin ve neûzü bike anil fadıhateynil  fakri ved deyn. Sübhanel müferrician külli mahzûnin ve...
  İmam’ı Azam Hazretlerinin Tesbih Duası   Bu yazıda Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren efendi’nin (k.s.) kitaplarında geçen İmam-ı Azam Hazretlerinin Tesbih Duasını yazacağız.   İmam-ı Azam Hazretlerinin Tesbih Duası Latin harfleriyle : “Sübhâne’l-ebediyyi’l-Ebed. Sübhânel vâhidi’l-Ehad. Sübhâne’l ferdi’s-Samed. Sübhane men râfi’ıssemâî biğayri amed. Sübhane men besetal arda âlâ mâin cemed....
Tövbe ve İstiğfar Duası Tövbe ve İstiğfar Duası   Bu yazıda Sıddîk Nâci Eren efendi ve Uşşâkî meşayıhının (k.s.) kitaplarında geçen Tövbe ve İstiğfar duasını araştıracağız.   ( Tövbe bir kimsenin işlediği günahtan dönüp Allah’a yönelmesidir. İstiğfar işlenmiş günahları bir daha işlemeyeceğine dair Cenab-ı Allah’a söz vermektir.  )  (2)  ...
İmam-ı Azam Hz.nin Tesbih Duası Bu yazıda Sıddîk Nâci Eren Uşşâkî (k.s.) Hazretleri’nin Evrad-ı Saadet-i Ebediyye eserine aldığı İmam-ı Azam’ın (k.s.) teşbih duasını hem yazıp hem de okuyacağız. Subhane’l-ebediyyi’l-ebed. Subhane’l-vahidi’l-ehad. Subhane’l-ferdissamed. Subhane rafiıssemai bi ğayri amed. Subhane men besede’l-arda alâ mâ in cemed. Subhane men haleka’l-halka fe ehsahum adede. Subhane...
Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin kitaplarında Resûlullah’ın (s.a.v.) Teheccüd (gece namazı) Duası’nın arapça okunuşu:   Bismillahirrahmanirrahim Allahümmec’al fî kalbî nuren, fî lisânî nuren, fî sem’î nuren,  fî basarî nuren, ve  halfî nuren,ve emamî nuren,  fevkî nuren, ve tahtî nuren, vec‘allî nûrân.    (1)   Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin kitaplarında Resûlullah’ın (s.a.v.) Teheccüd...