İlahiler

Kıl Şefaat Ya Resul ilahisi Uşşâkî meşayıhından Sıddık Nâci Eren Efendi’nin ilahilerinden : Kıl Şefaat Ya Resul Rahmeten lil Âlemin Sensin ya Resulallah mislini halk etmedi Halık âlem yezeli Canların sen canısın canım Muhammed mevcudatın canısın canım Muhammed **** Şol bir ismin Mustafa diğer ismin de Ahmed güzellerden güzelsin ya...
Oldu Peygamber ilahisi Uşşâkî meşayıhından Sıddık Nâci Eren Efendi’nin ilahilerinden : Oldu Peygamber Oldu Peygamber ol nur-u Ahmed Elhamdülillah doğdu Muhammed Âlemlere nur Hakkın Habibi gark etti Allah nura zemini **** Sözleri cevher ol Fahr-i Âlem nuru mücessem evlad-ı Âdem Âlemlere nur Hakkın Habibi gark etti Allah nura zemini  ...
Resulullah’tır Resulullah ilahisi Uşşâkî meşayıhından Sıddık Nâci Eren Efendi’nin ilahilerinden : Resulullah’tır Resulullah Seslendiren : Ender Doğan     Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin meydanlarında okunan ilahilerden birini bestesini sizlere dinletmeye çalıştık.   Kaynaklar :   1- Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin Divanı syf. 469   Kitap temini : Şelale Yayıncılık ...
Yıkma gönlün kimsenin        
Uşşâkî Nâci Eren Efendi’nin ilahilerinden : Allah Hu Allah   Sıddık Nâci Eren Uşşâkî (k.s.) Hazretleri’nin güftesini yazdığı ilahinin sözleri :   ALLAH HU ALLAH  Uyan seherde, dermandır derde Söyle her yerde, Allah Hu Allah Mevcudat inler, duyanlar dinler İsm-i Azamdır, Allah Hu Allah Gelin meydana, girin devrana Zikreder eşya,...
Uşşâkî Nâci Eren Efendi’nin ilahilerinden : Kara Donlu Beytullah   Sıddık Nâci Eren Uşşâkî (k.s.) Hazretleri’nin güftesini yazdığı ilahinin sözleri :   KARA DONLU BEYTULLAH Kim ziyaret eylese, mübarek Beytullah’ı Eyler bize şefaat, kara donlu Beytullah Cibril vahiy getirdi, Mevla’dan İbrahim’e Bir nazargah yaptılar, kara donlu Beytullah   Enbiyalar cümlesi,...
Uşşâkî Derler Bize İlahisi   Erenlerin gerçeği, has bahçenin çiçeği Benim pirim bir tane, Uşşâkî Derler Bize   Yâ Hazret-i Uşşâki, sensin bizim pirimiz Himmet eyle ey şahım, Uşşâkî Derler Bize   Pirimin bir nazarı, yakın eyler uzağı Ey mü’minler ey canlar, Uşşâkî derler bize   Biz hakikat ehliyiz, ayrılmayız...
Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin “Gelin Allah Diyelim” şiiri   GELİN ALLAH DİYELİM   Bugün cân-ı gönülden, gelin Allah diyelim Her daimi her yerde, gelin Allah diyelim   Allah ism-i âzamdır, her dertlere devâdır Gönüllere safâdır, gelin Allah diyelim   Cümle eşya zikreder, hep derler Allah Allah Ey hakikât yolcusu, gelin...