Mubarek gün, gece ve aylar

Aşure Günü Neler yapmalı Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin Aşura günü hakkında yazdıklarından bir bölümü : İbn-i Abbas hz.nin  rivâyet etdiği bir hadisi şerife göre müstehap olan, Aşura gününü ortalayarak, bir gün önce veya bir gün sonra oruç tutmaktır.  Bugünde herkes imkânı nispetinde ailesine, akraba ve komşularına ikramda bulunur;...
Aşura günü ve Oruç Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin Aşura günü hakkında yazdıklarından bir bölümü : Buhârî’ye göre Hazreti Ayşe diyor ki: «Câhiliyette Kureyş Aşura günü oruç tutardı. Resulüllah da tutardı. Medine’ye gelince yine o orucu tuttu. Ashaba da tutmayı emretti. Ramazan orucu farz edilince Aşura günü bırakıldı, dileyen...
Aşura günü ve Enbiya Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin Aşura günü ve Peygamberler hakkında yazdıkları : Aşure günü Muharrem’in 10. günüdür. Aşura gününün Allah katında ayrı bir yeri vardır. Bugünlerde oruç tutmak çok faziletlidir. Hicrî senenin ilk ayı olan Muharrem ayının 10. günü Aşura günüdür. Muharrem ayının diğer aylar...
Muharrem Ayı Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin Muharrem ayı hakkında yazdıklarından bir bölümü : Resûlüllah, bir hutbesinde: «Allahü Teâlâ zamanı yarattığından beri indellah ayların adedi on ikidir. Dördü haram aydır. Muharrem ayı da o dört aydan biridir» buyurmuşlardır. “Şehrullahi’l-Muharrem” olarak meşhur olan, yani “Allah’ın ayı Muharrem” olarak bilinen Muharrem...
Divanda Hac beyitleri   Uşşaki Meşayıhından Sıddık Naci Eren Efendi Hazretlerinin Divan’ından   Hacılar umreciler, durur ravza içinde Muhammed’i sevenler, misk kokular içinde  S.401 Xxxxxxxx Savm-u, sala, hacc-ı, zekat, tuttuk bir orucu Darb-ı zikir eyleyince, fena-fillah olmuşuz  S.460 Xxxxxxcx Savm-ı, salat-ı, hac ile Nefsinizi yormuştunuz Yaptığınız taatlere Şimdi mükafaat vakti...
EY HACILAR ÜMRECİLER Uşşaki Meşayıhından Sıddık Naci Eren Efendi Hazretlerinin Divan’ından   EY HACILAR ÜMRECİLER Ey hacılar umreciler, Resûlullah’a selam söylen Mekke şehrine varınca, Beytullah’a selam söylen   Yatar nurlar içinde, Fahr-i Alem Mustafa Ravzasında olanlara, ey hacılar selam söylen    Eba Bekir, Ömer, Osman, Aliyyel Murtaza’ya  Hep ashabın cümlesine,...
HÜCCAC GİDER HİCAZ’A  Uşşaki Meşayıhından Sıddık Naci Eren Efendi Hazretlerinin Divan’ından   HÜCCAC GİDER HİCAZ’A  Hüccac gider Hicaz’a, dağlar ovalar aşa  Varırlar Medine’ye, Sultan-ul Enbiya’ya    İki cihan serveri,   yatar nurlar içinde  Yüce Hakk’ın habibi seyyidina Mustafa   Hep hacılar her sene, varırlar ziyarete Huriler ve melekler, el-divan huzurunda    Efdal...
  BAYRAMLARIN ADÂBI Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Bayramların Adabı : Yılda iki bayram vardır: Birisine IYD-I FITIR, yani Ramazan Bayramı, diğerine IYD-I ADHÂ, yani Kurban Bayramı derler. Her mü’minin, bu bayram gecelerini mümkün olabildiği kadar zikir fikir, tesbih, duâ ve diğer tâ’at ile ihyâ etmesi İslâm âdâbındandır. Nitekim, hadis-i...
BAYRAM GECELERİNİN KUDSİYET VE FAZİLETİ Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Bayram :   İnsanların toplandığı belli güne denir. Yılda iki bayram vardır. Birisi Ramazan-ı şerîften sonradır. Diğeri kurban bayramıdır. Bu belli güne bayram denmesi, Allahü Teâlâ’nın o günü kullarına ferah ve sürür ile iâde eylemesi sebebi iledir. Bâzıları dediler ki:...
O GÜN BAYRAM EDELİM   Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Bayram : O GÜN BAYRAM EDELİM   Şol cihan imtihandır gelin kulluk edelim Hak rızası bulalım O gün bayram edelim Bu dünya virânedir mağrur olan divane Tut Muhammed yolunu O gün bayram edelim Ya Rab cüdâ eyleme îman ile Kur’ân’dan ...
MÜBAREK BAYRAM GECELERİNİ İHYÂ Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Bayram : Bayram hüsrandan kurtulup saâdete ermenin remzidir. Muhakkıkin bunu bu mânada almışlardır. «Allahü Teâlâ’nın o günde mü’minleri af ve mağfiret etmesiyle ferah ve sürur ilkasıdır» demişlerdir. Nitekim Resülüllah da: «Bayram olup nâs namazgâhlarına çıktıklarında, Allahü Teâlâ onlara takarrüb edip (yaklaşıp)...
Visali ve Ruhi hz .nin şiirlerinde Ramazan-ı Şerif 1 Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin hocaları Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi  Hz’nin şiirlerindeki Ramazan-ı Şerif kasidesi  : RAMAZAN-I ŞERİF KASİDESİ «Şehru Ramazan ellezi ünzile fihil-Kur’an» buyurdu Zatullah mü’minlere inzal olunan Kur’anında habibi 23 senede nazil olan Kur’an ceman bir...
Kadir Gecesi , Suresi ve Fazileti Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Kadir gecesini uzun ve detaylı şekilde anlatmıştır. Burada Kadir Gecesiyle ilgili surenin mealini ve gecenin faziletini yazacağız. ALLAHU TEÂLÂ HAZRETLERİ KADİR GECESİNİ KULLARINA BEYAN EDİYOR Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adı ile başlarım . “ Biz Kur’ân’ı...
  RAMAZAN ŞERİF DUASI   Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Ramazan-ı Şerif uzun ve detaylı şekilde anlatmıştır.  Sıddık Naci Eren efendi’nin öğrencilerine Ramazanı Şerif’te okunmasını önerdiği dua şöyledir  : Bismillâhirrahmânirrahim Allahümme inni es’elüke bi esmâ-i kel hüsna. Ya Allahü, fa’lem ennehü la ilâhe illallâh. (Muhammed,19.ayet) Ya rahmânü, errahmânü...
Ramazan-ı Şerif ve Sabır Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Ramazan-ı Şerif uzun ve detaylı şekilde anlatmıştır. Burada Ramazan-ı Şerif ve Sabır’ı yazacağız. İmam-ı Gazâlî ‘İhyâi Ulûm’unda bu hadis-i şerifler hakkında şunları söyler: (“Bu ay sabır ayıdır. Sabrın ise sevabı cennettir” buyurduğu gibi diğer iki hadis-i şerifinde de “Oruç...
Resulullah’ın sav Ramazan hakkındaki Hutbesi Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Ramazan-ı Şerif’i uzun ve detaylı şekilde anlatmıştır. Burada Resülullah (s.a.v.)’ın Ramazan hutbesini yazacağız. Selman el-Farisî (ra) anlatıyor: ALLAH’ın elçisi Şaban ayının son günü bize bir konuşma yaptı ve şöyle buyurdu: Ey insanlar, Büyük ve mübârek bir ayın gölgesi...
Berat Kandili Duası 1 Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Berat Kandilini uzun ve detaylı şekilde anlatmıştır. Burada bunlardan bir duasını aktarmaya çalışacağız. Berat Gecesi Duasının Türkçe Okunuşu: Allahümme in künte ketebte ismi şekıyyen fi divanil eşkıyai femhuhu vektübni fi divanis süadai fesbüthü, fe inneke kulte fi kitabikel kerim....
Reğaib Gecesi Kılınacak Namaz Ve Bu Namazın Sırları Resûllüllah Efendimiz (S.A.V) buyurmuşlardır: ”Bir kimse Receb-i Şerif’in ilk perşembe günü oruç tutarak akşamına, yani cuma gecesinde ( ki Reğaib gecesidir. İşte bu gecede) 12 rekat namaz kılar da, her 2 rekatta bir selam vermek suretiyle ve her rekatta 1 Fatiha ,...
Visali ve Ruhi hz .nin şiirlerinde Mi’rac 1 Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin hocaları Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi  Hz’nin şiirlerindeki Miraç kısımlarından  bölümler  : Kalbin yedi tabakası mirac yolu bilmeli (1) Salati ruhani : Miraçtır ruyeti Cemal Salati ruhani bilinmezdi bende nefsi natıka olmasa (2) Meratibi aşktır...
Emali Kasidesinde Miraç Ali Uşi hz.nin ( ö. 1180) yazdığı Emali Kasidesi’nin Miraç beyitinden  bir bölümüne  Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin hocaları Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi  Hz’nin şerh etmiştir. Emali Kasidesinden (27.  Beyit ) : Vehakkun emrü miracı ve sıdkın   Fefihi nassu ahbaril avali (Muhammed aleyhisselâmın mi’râcı...
SIRRI MİRAÇ KASİDESİ  Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin hocaları Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi  Hz’nin Sırrı Miraç Kasidesinden bir bölüm  : SIRRI MİRAÇ KASİDESİ ( 76 )   Ven necmi iza heva ( necm 1) Necm-i nefsin batnında gâip oldu yâ Ahmed Kaldı tevhidi efalin tecelliyle zuhur ettin...
Kıble’nin Mescidi Aksa’dan Kabe’ye dönüşümü Hicretten sonra on altı ay kadar müslümanlar Mescid-i Aksâ’ya doğru  namaz kıldılar. Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, öğle namazını kıldırırken Cenâb-ı Hak ayet vahyetti : “(Ey Rasûlüm!) Biz Sen’in yüzünün (yücelerden haber bekleyerek) göğe doğru çevrilmekte olduğunu görüyoruz. İşte şimdi Sen’i, memnûn olacağın bir kıbleye...
Resulullah sav Efendimiz Niçin Kudüs’ten Miraç Etti     Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Mirac’ı uzun ve detaylı şekilde anlatmıştır. Burada bunlardan kısa özetler ve kesitler aktarmaya çalışacağız.   Şâyet, Resûl-i Ekrem niçin Kudüs’ten mi’rac etti, göklere yükseldi de Mekke’den yükselmedi, diye sorulursa cevabında deriz ki; peygamberlerin çoğu...
  ResulAllah’ın (s.a.v.) Mirac’ta görüştüğü Peygamberler   Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Mirac’ı uzun ve detaylı şekilde anlatmıştır. Burada bunlardan kısa özetler ve kesitler aktarmaya çalışacağız. Resulullah sav efendimiz Mescid-i Aksâ’ya geldikten sonra  bütün peygamberler kendisini karşıladı. Peygamber Aleyhissalâtü Vesselam burada peygamberlere iki rekat namaz kıldırdı, bir hutbe...