İbadetler

Divanda Hac beyitleri   Uşşaki Meşayıhından Sıddık Naci Eren Efendi Hazretlerinin Divan’ından   Hacılar umreciler, durur ravza içinde Muhammed’i sevenler, misk kokular içinde  S.401 Xxxxxxxx Savm-u, sala, hacc-ı, zekat, tuttuk bir orucu Darb-ı zikir eyleyince, fena-fillah olmuşuz  S.460 Xxxxxxcx Savm-ı, salat-ı, hac ile Nefsinizi yormuştunuz Yaptığınız taatlere Şimdi mükafaat vakti...
EY HACILAR ÜMRECİLER Uşşaki Meşayıhından Sıddık Naci Eren Efendi Hazretlerinin Divan’ından   EY HACILAR ÜMRECİLER Ey hacılar umreciler, Resûlullah’a selam söylen Mekke şehrine varınca, Beytullah’a selam söylen   Yatar nurlar içinde, Fahr-i Alem Mustafa Ravzasında olanlara, ey hacılar selam söylen    Eba Bekir, Ömer, Osman, Aliyyel Murtaza’ya  Hep ashabın cümlesine,...
HÜCCAC GİDER HİCAZ’A  Uşşaki Meşayıhından Sıddık Naci Eren Efendi Hazretlerinin Divan’ından   HÜCCAC GİDER HİCAZ’A  Hüccac gider Hicaz’a, dağlar ovalar aşa  Varırlar Medine’ye, Sultan-ul Enbiya’ya    İki cihan serveri,   yatar nurlar içinde  Yüce Hakk’ın habibi seyyidina Mustafa   Hep hacılar her sene, varırlar ziyarete Huriler ve melekler, el-divan huzurunda    Efdal...
Virdi Settar ve Uşşâkî   Seyyid Yahya Şirvani hazretleri (vefatı m.1463) Halveti yolunun ikinci piridir. Eserlerinden biri de Vird-i Settar’dır. Vird-i Settar Halveti dervişlerinin hergün okuduğu dua kitabıdır.   Pir Hasan Hüsameddin Uşşâkî hazretleri de Vird-i Settar üzerine ilaveler yapmıştır. Bu eser de yayınlanmıştır.   Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren...
Üç Uşşâkî Mürşidinden La İlahe İllallah kavramı   Bu yazıda Sıddîk Nâci Eren Uşşâkî (k.s.) Hazretleri’nin ve şeyhlerinin kitaplarında geçen La Ilahe Illallah (c.c.) kavramını araştıracağız.   Bekir Sıdkı Visali Hz.’nin hocası Abdurrahman Sami Niyazi hz. Esma ül Hüsna şerhinde şöyle yazmış : (LA İLÂHE ILLÂ HU – لااله الاهو ) Mabudu...
Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ibadet hayatından; İşrak namazı   “Bir kimse sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra oturup güneş doğuncaya kadar zikir ile meşgul olsa, güneş doğunca da iki rekât (işrak) namaz kılsa, bir nafile hac ve umre sevabına nail olur.” (Hadisi Şerif)   Uşşâkî Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi her...