Halveti Uşşaki

Silsile-i Tarîk-i ‘Uşşâkiyye   Seyyidü’l evvelin ve’l ahirin  Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v.) Ebu’l Haseneyn İmam Hazreti Aliyy-i Murtezâ (k.v.)  Seyyidü’t Tâbi’în Şeyh Hasan-ı Basrî Şeyh Habîb-i A’cemî Şeyh Dâvud-ı Tâî Şeyh Mâruf-ı Kerhî Şeyh Seri-yi Sakatî Şeyh Cüneyd-i Bağdâdî Şeyh Mimşâd-ı Dîneverî Şeyh Abdullah Muhammed-i Dîneverî Şeyh Muhammed-i Bekrî Şeyh...
yâ Resûlallah hattı   Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ilk hocası Bekir Sıdkı Visali Hz’nin mürşidi Abdurrahmân Sâmî Niyâzî Saruhânî hz.nin yazmış olduğu bir hat : Amân Yâ Seyyidü’l Kevneyn Dahîlek Yâ Resûlallâh *Hattat: Niyâzî (Abdurrahmân Sâmî Saruhanî Ks.) Manası : Bağışla beni ey İki cihanın Efendisi ! Sana...
Virdi Settar ve Uşşâkî   Seyyid Yahya Şirvani hazretleri (vefatı m.1463) Halveti yolunun ikinci piridir. Eserlerinden biri de Vird-i Settar’dır. Vird-i Settar Halveti dervişlerinin hergün okuduğu dua kitabıdır.   Pir Hasan Hüsameddin Uşşâkî hazretleri de Vird-i Settar üzerine ilaveler yapmıştır. Bu eser de yayınlanmıştır.   Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren...
Hz. Pir Hüsameddin Uşşâkî ve Yolu Pir Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşâkî (k.s.a.) ve Yolu     Uşşâkî meşayıhı Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde ve diğer Uşşâkîlik ile ilgili kitaplarda Pir Hz.nin yolu ile ilgili derleme :   Pir Hasan Hüsameddin Uşşâkî hz. Halveti Tarikatı kollarından olan Uşşaki yolunun kurucusu ve...
Nefsi Emmare ve Hayvanlar Uşşâkî Şeyhî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Üstadı Bekir Sıdkı Visali Hazretlerinin seyr-i süluk yolunu tarifi, nefs-i emmare ve sıfatları bölümünde şöyle anlatıyor: Nefs-i-Emmarede olan,  kişinin iç alemindeki sıfatı eti yenmeyen muzur ve vahşi hayvanlardan olduğu Arifi billah ve Ehlullah’ın malumudur. Bir kişinin rüyasında gördüğü hayvanlar...
Uşşaki Şeyhi Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’lerinin (ks) Muslumaniz Elhamdulillah isimli eserinden bir kesit…   Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) buyurdular ki: “Allâh’a amellerin en sevgilisi, az da olsa devamlı olanıdır”  Ki, evrâda devam eden kişiye ilâhî feyiz gelir. Bu sebeple ehl-i tasavvuf, farzların terkini kabul etmeyip kazâsını istedikleri gibi, evrâdın da terkini...
Hz.Resulullah (s.a.v.) , Hz. Pir-i Uşşaki ve Hz.Hamid Han “Muvâcehe-i Seâdet” Peygamber Efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem, mübârek kabrinin bulunduğu Hücre-i Seâdetin (odanın, hücrenin) kıble tarafında ziyâret sırasında önünde durulan duvara ve önündeki altın şebekeye verilen addır. Muvâcehe yüzyüze gelme, yüzleşme manasına gelir. (1) Muvâcehe-i Seâdet’in önündeki altın şebeke’nin üzerine...