Esmaül Hüsna

Divanda geçen Sübhan ( c.c. )  kavramı   Bu yazıda Sıddîk Nâci Eren Uşşâkî (k.s.) Hazretleri’nin divanında geçen Sübhan (c.c.) kavramını araştıracağız. Sübhan (c.c.) , eksikliklerden ( O’na yakışmayan her şeyden ve yaratılmışların alâmetlerinden ve yok olmaktan ) uzak ve mükemmel (şanına lâyık) sıfatları ile tesbih edilen demektir.  (1,2 )...
Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin kitaplarından Esma’ül Hüsna: Zûl Celali Vel İkram (c.c.)   Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin kitaplarında Esma’ül Hüsna’dan Zûl Celâlî Vel İkrâm birçok kez tekrarlanır .   Abdurrahman Sami Niyazi Hz., Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin hocası Bekir Sıdkı Visali Hz.nin mürşididir. O’nun eserinde Zûl Celâlî Vel İkrâm...