bozuk itikatlara kapılmayın

    Sıddîk Nâci Eren Uşşakî Hazretleri: Bozuk itikadlara kapılmayın…