Güzel ahlak nedir

Eş şeyh – El Hacc Sıddık Naci Eren Efendi Hazretleri Kaddesa’llahu Sırrahu’l Aziz “güzel ahlak”ı anlatıyor.