imanın kemale ermesi

  Eş-Şeyh Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’lerinin “İmanin kemâle ermesi” başlıklı sohbeti