Kelime-i Tevhid’in fazileti

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyururlar: «Kim ki «Allah’tan başka ilâh yoktur» diye şehâdet ederse, Allah Teâlâ, o kimsenin cesedini Cehennem ateşine haram eder. Cenneti o kimseye vâcip kılar.” O Sultan-ı Rusûl Hazretleri, diğer bir hadîs-i şerîflerinde: “Kıyâmet gününde yerlerin demir, göklerin bakır olduğu dehşetli günde, beyinlerin kazan gibi kaynadığı anda Hak...