tarikatta olan kurtulmaz

  Eş-Şeyh Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’lerinin “Tarikatta olan kurtulmaz, ancak…” başlıklı sohbeti