Tevhid

Baş verip tevhidi, koma zinhar! Can verip tevhidden ayrılma, ey yâr! Tevhid olur, zira sermâyen senin, Can içinde esas mâyen senin!.   Tevhidi zinhar terk etme, aziz, Tevhid için gönlünü eyle temiz. Her kim ki, tevhidi yok, canı yok. Can mıdır o can ki, onun îmanı yok.   Tehvid eden...