zikir

  Eş-Şeyh Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’lerinin “Sıddık Naci Eren Efendi Hz. ihvanı ile zikir meclisinde” başlıklı sohbeti  
Eş-Şeyh Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’lerinin “Dervişan Zikreder…” başlıklı sohbeti