zikri hafi

    Sıddık Naci Eren Efendi Hz. “Zikri cehri ve Zikri hafi’nin incelikleri”ni anlatıyor… (1990 tarihli kayıt)