Şazeli Sabri efendi

Şazeli Sabri efendi
A+
A-

Şazeli Sabri Efendi

Tasavvufun yollarından biri de Şazeliyye’dir . Şâzeliyye yolunun kurucusu olan Ebü’l-Hasan Nuruddin Ali b. Abdillah eş-Şâzelî h.593 (m.1197) yılında Kuzey Afrika’da Fas’ta doğdu . h.656 (m.1258) yılında Kahire’de vefat etti. Şazeliyye yolunun bir Mürşidi de Halepli İsa Abdulkadir efendi idi. Kabri şerifi Eyüp Sultan Piyer Loti’dedir. O’nun İstanbul’daki bir dervişi de Sabri efendi idi.

Şazeli Samsunlu Sabri efendi , İsa Abdülkadir efendiden aldığı seyri süluk ile yolunu taliplilere anlatmak üzere Eyüp Sultan’dan Demirkapı’ya çıkan yoldaki evinin altını dergah yapmıştı. Sıddık Naci Eren Efendi İstanbul’a geldiği zamanlar (80’li yılların başında Kasımpaşa’daki Asitane daha yapılmamıştı ) Şazeli Sabri efendi’nin dergahında da dervişleriyle toplanırdı.

Şazeli Sabri efendi İnşaat Mütahidi idi. Uşşaki Asitanesindeki kabirler yol seviyesinin altında kaldığı için kabirlerin üzerindeki beton döşeme işini Sabri efendi yapmıştır. Orada bir direk koyacakları yerde Pir Hz.nin talebelerinden birinin cesedi çıkar. Cesed hiç çürümemiş ; yeni defnedilmiş gibidir. Uşşaki Asitanesi yapıldıktan sonra Sabri efendi, dervişleriyle gelip burada Şazeli zikri yapmıştır.

Sabri efendi 80 yıl yaşayıp vefat etmiştir. Allah cc rahmet eylesin.

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’yle ilgili bir hatırayı canlandırdık.

Kaynaklar :

  1. www. Sazeliyye.org

  2. diyanet vakfı İslam ansiklopedisi
  3. Gaziantepli Mehmet ve Abdülkadir efendi , Sarıyerli Ahmed abi , Mahmud Hoca , Cemaleddin abi,

 

foto : Şazeli Şeyhi İsa Abdülkadir hz.nin kabri şerifi