Emali Kasidesinde Miraç

Emali Kasidesinde Miraç
A+
A-

Emali Kasidesinde Miraç

Ali Uşi hz.nin ( ö. 1180) yazdığı Emali Kasidesi’nin Miraç beyitinden  bir bölümüne  Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin hocaları Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi  Hz’nin şerh etmiştir.
Emali Kasidesinden (27.  Beyit ) :
Vehakkun emrü miracı ve sıdkın  
Fefihi nassu ahbaril avali
(Muhammed aleyhisselâmın mi’râcı hakdır ; doğrudur ve O’na mahsusdur . Zîrâ doğruluğu mütevâtir ve meşhûr haberlerle sâbitdir. [Mi’râc, rûh ve beden ile olmuşdur.] ) (2)
Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi Hz’nin şerhi ( 6. Bölüm  ) :
Ol habibi Mustafa miraç etti Hakkiya
Sabit oldu hakkında hem ayatü aliyat. (1)
(Rabbin c.c. sevgilisi Mustafa  aleyhisselâm Hakk’a yükseldi.  Mi’râc hakkında  yüce ayet vahyoldu . )
 
Mirâç, gönül dünyamıza yaptığımız yolculukla imanımızı güçlendirmek ve sıdk makamına erişmektir. (3)
Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin hocaları Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi  Hz’nin.  Emali Kasidesi’nin Miraç beyitinin açıklamasını aktarmaya çalıştık .

Kaynaklar :

1- Bekir Sıdkı Visali hz ve Mehmet Ruhi Hz.  Hakikat ve Marifet Sırları Syf.36

2- Ademder,  dinisualler,  siteleri

3-karamandauyanış sitesi müftü Muhammed Lütfü Ketenci

Foto : Mescid ül Aksa

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581