Ramazanı Şerif Kasidesi

Ramazanı Şerif Kasidesi
A+
A-

Visali ve Ruhi hz .nin şiirlerinde Ramazan-ı Şerif 1

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin hocaları Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi  Hz’nin şiirlerindeki Ramazan-ı Şerif kasidesi  :

RAMAZAN-I ŞERİF KASİDESİ

«Şehru Ramazan ellezi ünzile fihil-Kur’an» buyurdu
Zatullah mü’minlere inzal olunan Kur’anında habibi
23 senede nazil olan Kur’an ceman bir dahi
Ramazanı şerifte toptan levh-i mahfuzdan Cibril ile Habibi
Medine’yi münevvere ikinci sene emir olunca umum müminlere
Muammer oldu habâbi 9 sene başı 34 dü 29
Mü’min muammer olursa 32 sene oruç tutmakla bil
Bütün günleri oruçla hayatı vad etti Habibi
Bil kıymetini Ramazanın yemek içmek mucameden sakın
Saim farzda hata edersede kefâreti 61 olur
Cezası açık yemekte ağır şer’an katlı vacip
Sıhhatte dikkat et, değilsen seferde kurtuluş yok
Dünyada ihmal eyleyen yarın Cehennem’de azâbı
Kurtulamazsın, geçtiyse, amel et, tut Ramazanı
Mükâfatı hudutsuz derecede, vâd-i ilahi büyüktür
27 de Kadri ihyâ et bul kemâli
Havasın orucu, havas-ı hamse-i zahiriye kapa sivadan
Cam, gadap, şehvete hâkim olan kapasın Cehennemleri
Aklı muâdınla birleştir tefekkürünü yükselt İlâhi
Açılsın sekiz Cennet kapıları saçılsın gıdayı mânevi
İftar zamanı dikkat tecelli rububiyeti zata
Nurlara gark olunur emriyle intizar eden iftarı
Ruhi’ sen dahi bir an fevt etme Ramazanda
Kalbin dür olmasın Allah’dan bir nefes bulasın cemâli

 
Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin hocaları Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi  Hz’nin.  şiirlerinden Ramazan-ı Şerif kasidesini aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

Bekir Sıdkı Visali hz ve Mehmet Ruhi Hz.  Hakikat ve Marifet Sırları

1- Visali hz ve Ruhi hz divanı

2-

 

Foto :

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581