Sırrı Miraç Kasidesi

Sırrı Miraç Kasidesi
A+
A-
SIRRI MİRAÇ KASİDESİ 

Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin hocaları Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi  Hz’nin Sırrı Miraç Kasidesinden bir bölüm  :

SIRRI MİRAÇ KASİDESİ ( 76 )
 
Ven necmi iza heva ( necm 1)
Necm-i nefsin batnında gâip oldu yâ Ahmed
Kaldı tevhidi efalin tecelliyle zuhur ettin ya Ahmed
Allahümme salli alâ seyyidina nuri Ahmed
Ve alâ ali ehlibeyti seyyidina nuri emced
Ve alâ ali ehlibeyti seyyidina nuri emced
Ma dalle sahibiküm vema gava (Necm  2)
Sahibiniz Muhammed sapıtmadı şaşırmadı Ya ümmeti Ahmed
 
EYZAN
 
Vebma yantiku anil heva (Necm 3   )
Nefsinden hem vehminden söylemedin ya Ahmed
 
EYZAN
 
İnhüve illâ vahyün yuha ( Necm 4 )
Ancak sözün vahyühuda hem hadistir ya Ahmed
 
EYZAN
 
Sıfatından fani olarak kaldı tevhidi sıfatın ya Ahmed
 
EYZAN
 
Allemehu şedidil kuva (  Necm 5 )
Muallimin meliki hüda rabbı mutlak ya Ahmed
 
EYZAN
 
İlmi zatın fani olarak kaldı tevhid nuru zatın ya Ahmed
 
EYZAN
 
Zu mirretin  festava (Necm 6  )
Mekamı cema uruç ederek zıkuvvetle karşılaştın ya Ahmed
 
EYZAN
 
Hıra dağında bekler iken hem Rabbını gözler idi ya Ahmed
Ve hüve bil üfikil alâ (Necm 7)
Ruhu makamın uruç ederek sıfatı hakkı lâbis oldun ya Ahmed
 
Sırrı Miraç Kasidesi Bölüm 2
EYZAN
 
Sümme dena fe tedella  (  Necm 8 )
Hazret-i cema uruç ederek kemal buldun ya Ahmed
 
EYZAN
 
Fekâne kâbe kavseyni ev edna ( Necm  9 )
Bahr-i ahada garkolarak kabe kavseyn sahilin de zuhur ettin
ya Ahmed
 
EYZAN
 
Ve evha ilâ abdihi ma evha. (  Necm  10  )
Harem zatta zatına mahsus esrarı vahyolundun ya Ahmed
 
EYZAN
 
Ma kezebel füadü ma rea. (  Necm  11  )
Miracından gördüklerini tekzip etmez nuru kalbin ya Ahmed
 
EYZAN
 
Efe tümaru nehu alâ ma yera ( Necm  12)
İstidadı nakıs olan inkâr eder miracını ya Ahmed
 
EYZAN
 
İstidadı kâmil olan tasdik eder miracını ya Ahmed
 
EYZAN
 
Veleket reahü nezleten uhra (  Necm  13 )
Ruh makamın nuzûl ederek Cebrail’in hakikatını şahid oldun ya
Ahmed
 
EYZAN
 
İnde sidretil münteha (  Necm  14 )
Halkın sonu hakkın önü nur âlemi ya Ahmed
 
EYZAN
 
İndeha cennetül meva. (  Necm  15 )
Halkla hakkın arasında mukarrebin ervahının makamıdır ya Ahmed
 
EYZAN
 
İz yağşes sidrete ma yağşa. (  Necm  16  )
Nuru zatın celalından mest olarak daim titrer nuru kalbin ya Ahmed
 
EYZAN
 
Ma zağal basaru ve ma tağa  (  Necm  17 )
Nuru zatın cemalinden basarını ayırmayarak fani oldun ya Ahmed
 
EYZAN
Ve lekad rea min ayati rabbihil kübra  (  Necm  18  )
Bakabillah makamında zat sıfat efalini şahit oldun ya Ahmed
 
EYZAN
 
Bakabillah makamında mücizatın zahir oldu ya Ahmed
 
EYZAN 
 
Kem visali bu sureyi feyzi ekdes hem mukaddes envarı ile tevil eyledi
Arif olan ihvanlarım anlasınlar miracının esrarını
Ya Rabbena rahmetinle Habibin hörmetine gösteresin miracını
Kendi kendimden çıkamam bekliyorum davetini
Çünkü yoktur bende takat
Cümle kudret hep senindir
Benden gören benden bilen ancak senin nüzulündür.

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin hocaları Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi  Hz’nin.  Sırrı Miraç Kasidesini aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

1- Bekir Sıdkı Visali hz ve Mehmet Ruhi Hz.  Hakikat ve Marifet Sırları

 

 

Foto : Kubbet üs Sahra

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581