Visali ve Ruhi hz .nin şiirlerinde Mi’rac 1

Visali ve Ruhi hz .nin şiirlerinde Mi’rac 1
A+
A-

Visali ve Ruhi hz .nin şiirlerinde Mi’rac 1

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin hocaları Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi  Hz’nin şiirlerindeki Miraç kısımlarından  bölümler  :

Kalbin yedi tabakası mirac yolu bilmeli (1)
Salati ruhani : Miraçtır ruyeti Cemal
Salati ruhani bilinmezdi bende nefsi natıka olmasa (2)

Meratibi aşktır dokuzuncu

İçer şarabı aşkı

Vuslatı Cemal onuncu

Tamam olur mi’racı (3)
Vehicilamale iza rekidet – Veiza mahiçte izen tehki ( salih amellerine devam et ki – duran bineğin yürümeye devam etsin  )
Eysaliki hakiki – İster isen miracı
Tahrik edesin ameli – Burakındır bin anı
İlmü Cibril hem geldi – Götürür hem Sidreyi
Geldi aşk Refref’i – İsal eder vuslatı
Menzilidir bimekan – Kuddusidir bizaman
Harfü savtdan aliyen – Göresin Cemali Yezdan (4)
Velilerin miracı – tamam oldu ya ahi
Geldiler hem Nasutu – İrşad edeler halkı (5)
İmamül Enbiyai bila ihtilafin
vetacül esfiyai bila ihtilalin
 
(Fahri Alem S.A.V. efendimiz bila ihtilaf “ihtilafsız” Enbiya Izamın İmamı,bila ihtilal “şübhesiz” esfıyanın tacıdır.
 İzah :  Nazım hazretleri, evvelki mısrada Rasulullah efendimizin mirac saadetlerinde Enbiyai Izam hazeratına mescidi aksada vuku bulan lmametini işaret etmiştir.  İkinci mısradaki “ esfıya” kelimesini ihtiyar etmesi ulema , şüheda , vesair etkıyaya şamil olduğu içindir. Muhammed aleyhisselâm Peygamberlerin imâmı ve muktedâ-i es- fiyâdır. [Meleklerin ve Evliyânın reîsidir.] )
Hem leylei miracda oldu imamı enbiya
Evliyalar serveri geydi tacı asfiya. (6)
 
Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin hocaları Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi  Hz’nin.  şiirlerindeki Miraç bölümlerinden bir kısmını aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

Bekir Sıdkı Visali hz ve Mehmet Ruhi Hz.  Hakikat ve Marifet Sırları

1- Surei Şems Kasidesi ( 22). Syf.61

2- Sırrı İnsaniye Kasidesi (29). syf 69

3- Kasidei Vuslat (4). Syf. 11

4- Kasidei Münferice. (5)   syf.16
5- Kasidei Münferice (5)    S.25
6- Emali Kasidesi 25.beyit s.35. , Emali açıklamaları için mollacami ve dinisualler siteleri

 

Foto : Kubbet üs Aksa

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581