Arefe Dualarından  1

Arefe Dualarından  1
A+
A-

 

Arefe Dualarından  1

 

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde ResulAllah (s.a.v.) efendimizin okunmasını önerdiği Arefe Dualarından bir kaç tane yazmıştır.

 

 

“Bismillahirrahmanirrahiym,

Sübhanellezi fis’semai arşühü,

Sübhanellezi fil’ardı mevtıühü,

Sübhanellezi fil’bahri sebilühü,

Sübhanellezi fin’nari sultanühü,

Sübhanellezi fil’cenneti rahmetühü,

Sübhanellezi fil’kuburi kadaruhü,

Sübhanellezi fil’hevai rühuhü,

Sübhanellezi refeas’semae,

Sübhanellezi vadaal’arda,

Sübhanellezi la melcee minhü illa ileyh.”  (1)

 

Manası :

 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın (c.c.) adıyla

 

Göklerde Arş’ı bulunan Zât,

Kudretinin eserleri yerde olan Zât,

Onun yolu denizde bulunan Zât,

Cennette Rahmeti olan Zât,

Cehennemde (ateşte) kahır hükümranlığı olan Zât,

Adaleti Kıyamet günü (zuhur edecek) olan Zât,

Hükmü (ölüm fermanı) Mezarlarda (açığa çıkmış) olan Zât,

Rahmeti (yağmuru ve rızkı) Havada ruhu olan Zât,

Yeryüzünü yerleştiren Zât,

Göğü (direksiz) olarak yükselten Zât,

Kendisinden yine kendisine kaçılacak olan Zât,

 

noksan sıfatlardan münezzehtir.  (2)

 

 

Uşşâkî meşayıhı Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserindeki ResulAllah’ın (s.a.v.) Arafe günü okunmasını tavsiye ettiği duayı aktarmaya çalıştık .

 

 

Kaynaklar :

 

  • 1- Sıddîk Nâci Eren Efendi Mübarek Geceler ve Aylar
  • 2- Mana için : Mektebun, estanbul, garibgenc , cübbeli ahmed hoca , ilahirahmet, risalehaber, inşirah şifa ayetleri duaları sitelerinden faydalanılmıştır.

 

Foto : Arafat

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581