Arefe Dualarından  2

Arefe Dualarından  2
A+
A-

Arefe Dualarından  2

 

ResulAllah (s.a.v.) efendimizin okunmasını önerdiği Arefe günü dualarından bazılarını Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi eserlerinde yazmıştır.

 

“La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey’in kadîr.” şeklinde okunur.” (1)

“Allah’tan başka ilâh yoktur, yalnız O vardır ve hiçbir şerîki yoktur. Mülk O’nundur ve hamd de O’na mahsustur. Bütün hayırlar O’nun elindedir ve O her şeye kâdirdir.”   (2)

 

Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu:

‘Allahümmec’al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran . Rabbişrahli sadri ve yessirli emri.     (1)

Manası : Allah’ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah’ım göğsüme genişlik ver ve işlerimi kolaylaştır. (Taha suresi: 25-2)   (2)

 

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserindeki ResulAllah’ın (s.a.v.) Arafat’ta okunmasını tavsiye ettiği dualardan birkaçını daha aktarmaya çalıştık .

 

 

Kaynaklar :

 

  • 1-Sıddîk Nâci Eren Efendi Mübarek Geceler ve Aylar
  • 2-Mana için : islamveihsan, namazniyaz, ilahirahmet, kunfeyekun sitelerinden faydalanılmıştır.

 

Foto :  Arafat

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581