Aşura günü ve Peygamberler

Aşura günü ve Peygamberler
A+
A-

Aşura günü ve Enbiya

Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin Aşura günü ve Peygamberler hakkında yazdıkları :

Aşure günü Muharrem’in 10. günüdür. Aşura gününün Allah katında ayrı bir yeri vardır. Bugünlerde oruç tutmak çok faziletlidir. Hicrî senenin ilk ayı olan Muharrem ayının 10. günü Aşura günüdür. Muharrem ayının diğer aylar arasında ayrı bir yeri olduğu gibi, Aşura gününün de diğer günler içinde daha mübârek ve bereketli bir konumu bulunmaktadır.

Aşura gününü Allah katında da çok seçkin bir yerinin olduğunu Fecr sûresinin ikinci âyeti olan “On geceye yemin olsun” ifadelerinin tefsirinden öğrenmekteyiz.

Bazı tefsirlerimizde bu on gecenin Aşura gününe kadar geçen 10 gece olduğu beyân edilmektedir.

Cenâb-ı Hak bu gecelere yemin ederek onların kudsiyet ve bereketini bildirmektedir.

Bugüne “Aşura” denmesinin sebebi, Muharrem ayının onuncu gününe denk geldiği içindir. Hadis kitaplarında geçtiğine göre ise, bugüne bu ismin verilmesinin hikmeti, o günde Cenâb-ı Hak on peygamberine on değişik kram ve ihsân ettiği içindir. Bu ikramlar şöyle belirtilmektedir:

1. Allah, Hz. Mûsâ’ya (a.s.) Aşura gününde bir mucize ihsân etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.

2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi dağının üzerine Aşura gününde demirlemiştir.

3. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Aşura günü kurtulmuştur.

4. Hz. Âdem’in (a.s.) tevbesi Aşura günü kabul edilmiştir.

5. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Aşura günü çıkarılmıştır.

6. Hz. İsa (a.s.) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir.

7. Hz. Davûd’un (a.s.) tevbesi o gün kabul edilmiştir.

8. Hz. İbrahim’in (a.s.) oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur.

9. Hz. Yakub’un (a.s.), oğlu Hz. Yusuf’un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.

10. Hz. Eyyüb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur.

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin Aşura günü ve Enbiya hakkında yazdıklarını aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

1- Sıddık Naci Eren Efendi Mübarek Aylar ve Geceler s.344-365

Foto :

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581