Kıble’nin Mescidi Aksa’dan Kabe’ye

Kıble’nin Mescidi Aksa’dan Kabe’ye
A+
A-

Kıble’nin Mescidi Aksa’dan Kabe’ye dönüşümü

Hicretten sonra on altı ay kadar müslümanlar Mescid-i Aksâ’ya doğru  namaz kıldılar. Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, öğle namazını kıldırırken Cenâb-ı Hak ayet vahyetti :
“(Ey Rasûlüm!) Biz Sen’in yüzünün (yücelerden haber bekleyerek) göğe doğru çevrilmekte olduğunu görüyoruz. İşte şimdi Sen’i, memnûn olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Harâm tarafına çevir! (Ey müslümanlar!) Siz de nerede olursanız olun, (namazda) yüzlerinizi o tarafa çevirin! Şüphe yok ki ehl-i kitâb, onun Rablerinden gelen bir hakîkat olduğunu çok iyi bilirler. Allâh onların yapmakta olduklarından habersiz değildir.” (el-Bakara, 144)
Bu esnâda ikinci rekâtın sonuna gelmiş olan Rasûl-i Ekrem Efendimiz, derhâl yönünü Kâbe’ye doğru çevirdi. Cemaat de saflarıyla berâber döndüler. Hep birlikte yeni kıbleye yöneldiler. Böylece namazın diğer iki rekâtı, Kâbe’ye doğru kılındı. Bu sebeple o mescide, iki kıbleli mescid mânâsına gelen “Mescidü’l-Kıbleteyn” denildi. ( İbn-i Sa’d, I, 241-242.)
Uşşaki Meşayıhından Sıddık Naci Eren efendi de divanın da şöyle söylemektedir :
Ne Kudûs’te Mekke’de, her cihetten münezzeh
Beytullahtır gönülde, ol yüce Rahman’ımız
Sıddık döndür kalbini, ol mübarek kıbleye
Huzur ve huşu ile, kıl beş vakit namazı
Kaynaklar :
1- islamveihsan, serverkursu, ilimdunyası, fikriyat  internet siteleri
2- Sıddık Naci Eren Efendi divanı syf 502, 507
Foto:  Kubbetus Sahra. Kudüsü Şerif