ResulAllah’ın (s.a.v.) İsra ve Mirac’taki binitleri

ResulAllah’ın (s.a.v.) İsra ve Mirac’taki binitleri
A+
A-

ResulAllah’ın (s.a.v.) İsra ve Mirac’taki binitleri

 

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Mirac’ı uzun ve detaylı şekilde anlatmıştır. Burada bunlardan kısa özetler ve kesitler aktarmaya çalışacağız.

Resûl-i Ekrem mirâc gecesi beş türlü binit ile Allah’a yükseldi. Bunlar sırasıyla; Burak, mirâc; bu mirâcın -merdiven veya asansörün- hangi maddeden yapıldığında ihtilaf edilmiştir. Üçüncü biniti, birinci kat gökten yedinci kat göğe kadar meleklerin kanatları, yedinci kat gökten Sidre-i Müntehâ’ya kadar Cebrâil’in kanadı, beşinci biniti de Refref adında yeşil bir perdedir. Bu yeşil perde her tarafı bürümüştü. Nitekim âyet-i celîlede:
“Sidre’yi bürüyen büyüyordu.” (Necm sûresi, âyet: 6) buyurulmuştur. Kâbe Kavseyn’e kadar bununla gitti ve Allah’a yaklaştı. Nitekim âyet-i celîlede:
“Sonra Cebrâil yaklaştı da sarktı.” (Necm sûresi, âyet: 8) buyurulmuştur. 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserindeki ResulAllah’ın İsra ve Mirac’taki binitlerini aktarmaya çalıştık .

 

 

Kaynaklar :

1- Sıddîk Nâci Eren Efendi Mübarek Geceler ve Aylar syf. 271 – 272

2 Sıddık Naci Eren Efendi Evliyaullah Kelamları vr Tasavvuf Önderleri S. 344-345- 346

 

Foto : Kudüs’teki Burak Mescidi

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581