Resulullah sav Efendimiz Niçin Kudüs’ten Miraç Etti

Resulullah sav Efendimiz Niçin Kudüs’ten Miraç Etti
A+
A-

Resulullah sav Efendimiz Niçin Kudüs’ten Miraç Etti

 

 

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Mirac’ı uzun ve detaylı şekilde anlatmıştır. Burada bunlardan kısa özetler ve kesitler aktarmaya çalışacağız.

 
Şâyet, Resûl-i Ekrem niçin Kudüs’ten mi’rac etti, göklere yükseldi de Mekke’den yükselmedi, diye sorulursa cevabında deriz ki; peygamberlerin çoğu Şam ve Kudüs’ten gelirdi. ( Hz Adem , Hz Şit, Hz İdris Mekke’de ;  Nuh (as) Kufe’de, Hz. Salih, Hz. İshak, Hz. Eyyûb, Hz. İlyas (aleyhimüsselam)’ın Şam ve civarında, Hz. Zekeriyya, Hz. Yahya, Hz. Davud, Hz. Süleyman ve Hz. İsa (aleyhimüsselam) da Kudüs’te , Hz. Hûd (as) Yemen’de, Hz. Musa (as) ve Hz. Yusuf (as) Mısır’da yaşamıştır. ) Bunun için Mekke’de doğan Peygamber Kudüs’ten mi’rac etti. Ya da mahşerin başlangıç yeri Kudüs’tür. Onun   için oradan semâya yükseldi. Ayaklarının Kudüs topraklarına değmesi, ümmetinin hesabının kolaylığına sebep olması içindir. Ayrıca gök kapısının Mescid-i Aksa’nın üzerinde
olduğu rivayet edilmektedir.
 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserindeki ResulAllah’ın (s.a.v.) Mirac’ta görüştüğü Peygamberleri aktarmaya çalıştık .

 

 

Kaynaklar :

1- Sıddîk Nâci Eren Efendi Mübarek Geceler ve Aylar syf. 271 – 272

2- Sıddık Naci Eren Efendi  Var Dön Allah’a Resul’e Ruh Bülbülü Uçmadan syf. 209- 210

3- Sıddık Naci Eren efendi Syf.128-129. Nuru Muhammedi

4- sorularla islamiyet

 

Foto : Mescidi Aksa’da Resulullah hz.nin peygamberlere miraca yükseldiği muallak taşı Kubbetus Sahra.

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581