Divandan Hac beyitleri

Divandan Hac beyitleri
A+
A-

Divanda Hac beyitleri

 

Uşşaki Meşayıhından Sıddık Naci Eren Efendi Hazretlerinin Divan’ından

 

Hacılar umreciler, durur ravza içinde Muhammed’i sevenler, misk kokular içinde 

S.401
Xxxxxxxx
Savm-u, sala, hacc-ı, zekat, tuttuk bir orucu
Darb-ı zikir eyleyince, fena-fillah olmuşuz 
S.460
Xxxxxxcx
Savm-ı, salat-ı, hac ile Nefsinizi yormuştunuz Yaptığınız taatlere Şimdi mükafaat vakti bu 
S.484
Xxxxxxx
Hep hacılar Mekke’de, ol Arafat dağında 
Hac farzın eda içün, delile varmadı mı 
 
S.498
Xxxxxxxx
Hace etmeye Umreye, hüccac gelir her sene . Ziyaretsiz kalmasın, kara donlu Beytullah 
 
S.16
Xxxxxxx
Senayi Medine
Gelin kadrin bilelim, ol mukaddes beldenin
Ziyarete varırlar, hep hacılar her sene 
S.18
Xxxxxxx
 
Senayi Mekke
 
Ol mukaddes beldeye, hayran cümle mevcudat
Hacc-ı mebrur ve makbul, olur Mekke şehrinde 
S.19
Xxxxxxxx
 
Fahri Alem Ahmed’in
Geldi ezan sesleri, sanki Bilal-i Habeşi 
Coşup taştı hacılar, aşkına Muhammed’in 
Fahr-i alem Ahmed’in 
 
S.70
Xxxxxxx
Haremeyne bizden selam götürün
Döner saf saf hacılar, Kabe’nin etrafında
Hakk’ın nazargahına, bizden selam götürün
Mübarek Nur dağına, Merve ile Safa’ya
Hüccacın cümlesinde, bizden selam götürün
Mukaddes Harameyni, Sıddık sever canından
Hacılar umreciler, bizden selam götürün 
S.172
Xxxxxxxx
Döner saf saf hacılar, Kabe’nin etrafında
Gel ey Sıddık sen de dön, dön Allah’ın aşkına 
S.201
Xxxxxxx
Eda eyle mü’min isen, savm-ı sala hacc-ı zekat
İslam üzre olanların, her günleri bayram olur 
 
S.266
Xxxxxxx
Kabe’nin etrafında, döner saf saf hacılar 
Arşa çıkar ünleri, Allah hu deyu deyu
 
S.372
Xxxxxxx

Devrei Hüsameddin Uşşaki hz

Yüz yirmi yıl yaşadı, eda kıldı haccını 

Ehlullah’ın ser-tacı, duhul etti ukbaya 

S.276
Xxxxxxx
Varalim Medine’ye
Ziyaretine varalım, haccetmeye umreye 
Eyler bize şefaat, varalım Muhammed’e 
S.297
Xxxxxxx
 
Sıddık Naci Eren efendi divanından
Foto :  Yeşil direkler Kabei Şerif
 
Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581