Ey Hacılar Umreciler

Ey Hacılar Umreciler
A+
A-

EY HACILAR ÜMRECİLER

Uşşaki Meşayıhından Sıddık Naci Eren Efendi Hazretlerinin Divan’ından

 

EY HACILAR ÜMRECİLER

Ey hacılar umreciler, Resûlullah’a selam söylen
Mekke şehrine varınca, Beytullah’a selam söylen
 
Yatar nurlar içinde, Fahr-i Alem Mustafa Ravzasında olanlara, ey hacılar selam söylen 
 
Eba Bekir, Ömer, Osman, Aliyyel Murtaza’ya 
Hep ashabın cümlesine, ey hacılar selam söylen
 
Hasan ile Hüseyin’e, hanedan-ı Ehl-i Beyt’e
Fatıma annelerine, mü’minlerden selam söylen
 
Tavaf edüp dönenlere, aşk narına yananlara  
Ol Hacer-ül Esved’i, öpenlere selam söylen
 
Kabe’nin etrafında, beyhoş olup duranlara
Altınoluk altındaki, nebilere selam söylen
 
Arafat’ta olanlara, ol vakfeyle duranlara Lebbeyk lebbeyk diyenlere, ey hacılar selam söylen 
 
Müzdelife ve Mina’da, ne güzeldir vazifeler 
Eylen hacc-ı huzur ile, Beytullah’a selam söylen
Sıddık aşık Harameyne, cismim burda kalbim orda
Peygamberler ser-tacına, ey hacılar selam söylen 
 
Sıddık Naci Eren efendi divanı s.394
Foto : Resulullah Hz.nin Arafat’ta vakfeye durdugu yer
 
Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581