Gelin Allah Diyelim

Gelin Allah Diyelim
A+
A-

Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin “Gelin Allah Diyelim” şiiri

 

GELİN ALLAH DİYELİM

 

Bugün cân-ı gönülden, gelin Allah diyelim

Her daimi her yerde, gelin Allah diyelim

 

Allah ism-i âzamdır, her dertlere devâdır

Gönüllere safâdır, gelin Allah diyelim

 

Cümle eşya zikreder, hep derler Allah Allah

Ey hakikât yolcusu, gelin Allah diyelim

 

Hiç bir şeyde bulunmaz, Zikrûllâh’ın lezzeti

Gönüllere şifâdır, gelin Allah diyelim

 

Gicelerde kalk uyan, dur Hakk’ın huzûruna

Yan Mevlâ’nın aşkıyla, gelin Allah diyelim

 

Âşıklar eğlenemez, Allah hû demedikçe

Vecde gelip coşarlar, gelin Allah diyelim

 

Hak aşkıyla yananlar, Zikrûllah’tan kaçar mı

Zikrederler mevcûdât, gelin Allah diyelim

 

Özenmez misin yâre, aldanmışlar ağyâre

Gezme sakın avâre, gelin Allah diyelim

 

Uyan Sıddık gafletten, geç bu fâni lezzetten

Ey âşıklar ey canlar, gelin Allah diyelim (3)

 

Sıddık Nâci Eren Uşşâkî (k.s.) Hazretleri’nin şiirlerinden beste yapanlardan birisi de Ahmed Münir Akkuş beyefendidir. Sıddık Nâci Eren Efendi’nin “Gelin Allah Diyelim” güftesini bestelemiş ve okumuştur.

 

 

Ahmed Münir Akkuş – Gelin Allah Diyelim

https://www.youtube.com/watch?v=dYYCe9AmlqQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=4pTH1huP1lY

 

https://www.youtube.com/watch?v=9tMxlleXXRw

 

https://www.youtube.com/watch?v=UV3a0gpvByY

 

 

……..

Gelin Allah diyelim
Kalbden pası silelim
Âlemler seyredelim
Allah Allah dedikçe

Nerde tehvîd çekilir
Melekler saf saf gelir
Hepsi tekbîr getirir
Allah Allah dedikçe

Zikr-i Hakk’a başlandı
İsm-i Celâl hızlandı
Arş-ı a’lâ sallandı
Allah Allah dedikçe

Gönüller şâdân olur
Kaygudan âzâd olur
Can mülkü âbâd olur
Allah Allah dedikçe

Gâfil olma Nâcîyâ
Hakk’ı zikret dâimâ
Seni zikreder Mevlâ
Allah Allah dedikçe

 

Uşşak makamında Fehmi Tokay beyin bestesi

https://www.youtube.com/watch?v=UV3a0gpvByY

 

Gelin Allah diyelim

https://soundcloud.com/www-muzafferozak-com/gelin-allah-diyelim-ussak-ilahi-1