Mübarek Muharrem Ayı

Mübarek Muharrem Ayı
A+
A-

Uşşâkî Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin şiirlerinden Mübarek Muharrem Ayı

 

İki Cihan Serveri nakletti Muharrem’i

Gel abid ol cismi yor, degerlendir ol günü

Yerler, deniz gökleri levhi mahfuz kalemi

Hak yarattı onunda daha nice şeyleri

 

O Adem Peygamberin tövbesini kabul etti

Hem Nuh Nebiyullah tufandan halas etti

İbrahim Halilullah halas oldu ateşten

İsmail Nebiyyullah kurtuldu Muharremde

 

Eyyub Aleyhisselam şol İsa Nebiyyullah

Daha nice resuller oldu halas onunda

Şehit oldu Hüseyin Muharremin onunda

Cibril var sen haber ver Sultan ül Enbiya’ya

 

Muharremin onunda çok şeyler etti zuhur

Et tefekkür cihana ibret ile doludur

Ol mübarek Muharrem oldu Celal ve Cemal

Hikmetinden sorulmaz ya Rabbena ya Allah

 

Deme niçün bu böyle yerindedir o öyle

İbretle bak ey Sıddık , hikmetini seyreyle    (1)

 

 

Kaynak: Sıddık Naci Eren / Mübarek Aylar ve Geceler