MUHAMMED DOGDUGU GİCE

MUHAMMED DOGDUGU GİCE
A+
A-

MUHAMMED DOGDUGU GİCE

Uşşaki meşayıhından Sıddık Naci Eren efendi’nin divanında Hz ResulAllah’ın doğumu ile ilgili iki şiir :

 

MUHAMMED DOGDUGU GİCE

Doğdu Mekke şehrinde, peygamberler ser-tacı

Nura gark oldu zemin, Muhammed doğduğu gice

Bak ne söyler Resülullah, fasih bir lisan ile

Dedi ben peygamberim, Muhammed doğduğu gice

Amine’ den doğdu Ahmed, yeryüzüne indi rahmet

Nice küffar İslam oldu, Muhammed doğduğu gice

Batıl gitti Hak geldi, hep sevindi mevcudat

Hayat geldi kainata, Muhammed doğduğu gice

Secde etti Beytullah, Fahr-i alem doğunca

Putlar yere devrildi, Muhammed doğduğu gice

Geldiler hep ziyarete, huriler ve melekler

Sardılar nur kundağa, Muhammed doğduğu gice

İki küreği ortasında, vardı mühr-i nübüvvet

Coştu dağlar ve taşlar, Muhammed doğduğu gice

Canlar olsun hep feda, peygamberin aşkına

Kiliseler yere battı, Muhammed doğduğu gice

Ummet isen Resül’e, candan fazla sev Sıddık

Dedi ümmetim ümmetim, Muhammed doğduğu gice (1)

 

RESÜL DOGDUGU GİCE

Doğdu Mekke şehrinde, Fahr-i Alem Mustafa

Hep mevcudat sevindi, Resül doğduğu gice

Bak ne söyler Amine, dedi oğlum peygamber

Küffar perişan oldu, Resül doğduğu gice

Sünnetli olarak geldi, hem kesilmiş göbeği

Hizmet etti melekler, Resul doğduğu gice

Ziyarete geldiler, enbiyalar melekler

Saf saf olup durdular, Resül doğduğu gice

Gezdirdiler melekler, hep arş-ı semavatı

Coştu dağlar ve taşlar, Resul doğduğu gice

Kabe’yi Muazzamadan, putlar yere devrildi

Nura gark oldu zemin, Resül doğduğu gice

Aman canım ya Resul, Sıddık ister şefaat

Dedi ben peygamberim, Resül doğduğu gice (2)

 

 

 

Kaynak :

1- Sıddık Naci Eren Efendi Divanı syf.170

2- Sıddık Naci Eren Efendi Divanı syf.258

 

Foto ResulAllah’ın sav doğduğu ev

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581