Muharremül Haram ve Kerbela Kasideleri

Muharremül Haram ve Kerbela Kasideleri
A+
A-

Muharremül Haram ve Kerbela Kasideleri

 

Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin hocaları Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi  Hz’nin Kerbela Kasidesi ve Muharremül Haram kasideleri hakkında şiirlerinden

MUHARREMÜL HARAM KASİDESİ
 
Deryayı ehad cuş ile noktayı vahid etti zuhur
Bismillah ile kıldı hadaratı hams vücud
Hakikati Muhammediyye mir’at-ı kâinat oldu
Penci aba sinesinden doğdu mevcudat etti zuhur
Ah çekip muharremül haramın ol Beytullah’dan
Saimen ol günde Kerbelâ’da düştü şuhud
İmam-ı Hüseyin aşkına sinede de şeme’i pervaz eyle
Ruhi sen dahi ikta eyleme tamamı, bul vücud
Ya İlâhi sultanımız Sıdk-ı Visali ile ayırma
Ehl-i beyt ile göster rüyet-i didarı şuhud
……..
Kerbela Kasidesi
 
Es seyyid-i Hüseyin aşkına nüş edelim Kerbela da
Dökelim kanlı yaşlar sarhoş edelim Kerbela da
Ol ehil Mustafa’nın bendesi olmak için
Koşalım durmayıp bulunalım sahrayı Kerbelada
Vardık olvaveyla sahnesine
Ya Rab bunda nedir hikmet-i Zülcelalin
Sırr-ı kaderi örtüp gizlemişsin perde arkasına
Karşılamaz ya ilahi FEALİN LİMA YÜRİD ‘ SİN (  ” …Gerçekten Rabb’in istediğini yapandır ” (Hûd, 11/107).) 
Ayırma Ruhiyi ehl-i abadan gayrisine
 
 
…..
 
“Kerb” hüzün mânâsına geliyordu, “Belâ” ise musîbet…

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin hocaları Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi  Hz’nin Kerbela Muhatrem hakkında yazdıkları şiirlerden aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

1-Bekir Sıdkı Visali hz. ve Mehmet Ruhi Hz.Hakikat ve Marifet Sırları s.152

 

Foto :  Kerbela Hz. Hüseyin Camisi

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581