O GÜN BAYRAM EDELİM

O GÜN BAYRAM EDELİM
A+
A-

O GÜN BAYRAM EDELİM

 

Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Bayram :
O GÜN BAYRAM EDELİM
 
Şol cihan imtihandır gelin kulluk edelim
Hak rızası bulalım O gün bayram edelim
Bu dünya virânedir mağrur olan divane
Tut Muhammed yolunu O gün bayram edelim
Ya Rab cüdâ eyleme îman ile Kur’ân’dan 
Göçelim îmân ile O gün Bayram edelim 
Kabir Cennet bahçesi yâ Cehennem çukuru Olsun Cennet kabrimiz O gün bayram edelim
Ol kıyamet gününde varalım Peygambere
Eyler bize şefâat O gün bayram edelim 
Rahmeti bol padişah afv eyler kullarını 
Beratımız alalım O gün bayram edelim
Ol sırattan Cennete geçüp yıldırım gibi
Ol Cennet köşklerinde O gün bayram edelim 
Ya Rab Fahr-i Alemi görenlerden kıl bizi
Komşu et Habibine O gün bayram edelim
Sıddık Naci talib ol gafil olma abid ol 
Mevlâm göster didarın O gün bayram edelim
Uşşâkî meşayıhından  Sıddîk Nâci Eren Efendi”nin eserlerinde  bayramla ilgili söz ve şiir aktardık .
 
 
 
Kaynaklar :
 
 
 
1- Sıddık Naci Eren Hz. Mübarek Geceler ve Üç ayların Fazileti s.249
2- Divan Sıddık Naci Eren efendi
 
 
Foto :
 
Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581