Lâ İlahe İllallah Kelime-i Tayyibesi

A+
A-

 

Sıddîk Nâci Eren Uşşakî Hazretleri’nin “Lâ İlahe İllallah Kelime-i Tayyibesi” başlıklı sohbeti