Eş Şehidi Secereyi Kerbela

Eş Şehidi Secereyi Kerbela
A+
A-

Şehidi Secereyi Kerbela

 

Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin hocaları Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi  Hz’nin Kerbela Şehidlerinin Seceresi hakkında yazdıkları :

 

 

Şehidi Secereyi Kerbela

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

ALLAHU NURU SEMAVATI VELERDI ile şecereyi

( Allah (c.c.) göklerin ve yerin nûrudur.  Nur suresi 35.ayet )

mübareke medheyledi Kur’an da Habib ehlini Hüda

Memleketi Rabbaniyeden bütün kainat zevkini

Ehlibeytten aldı feyzi manevi nuru gıda

Anın için Muharremül haremde zuhur eyleyen

Hadise-i azimelerde en büyüğü İmama-ı Hüseyin Şuheda

Ol sahnede yetmişiki yarenile verdiler ruhunu

Yezidin leşkerini azim müdafaalarla cüda

Her birini zikir eyle uyansın kalbinde muhabbetleri

Ruzi mahşerde şefi-i müznibin olsun her biri sana

Penci aba kubbe-i beyza ehli hakikatı Muhammediye mahseni menba-i

On iki imam ile yevmil kıyam şehadetle bulsunlar vuslata

Enbiya evliya meyarı oldular aslında ruhen herbiri

İlmullahtan seyri ile batın aleminde eylediler arz-ı enbiya

Ol Muharrem’de imam-ı Hüseyin davetle küfe’ye icabetle reva

Meğer ki hüda tertip olunmuş ve aslı takni ruha

Her ne kadar tedbir faide vermedi muhkem sırrı kader

Zuhur eyledi onunda Cuma günü vakti sela şüheda

 

 

1 Ol kulamı Süleyman

2 vahani ilahi kavre

3 Muhammed kesir

4 kesir mahdumi Muhammed

5 esseyyid mislim bini ukeyl

6 zindancı meşkür

 

Bunlardan evvel şehid olanlar açtı yolu ruhen sefir kesir

Hadise-i azim sinende aç batını bul seyri kesir

 

7 seyyidina Muhammedini müslim

8 ibrahim bini müslim

9 kayıs arabi

10 sarsar bini riya

11 macit bini riyaz

12 Ali burç bini riyahi

13 bulam gerve

14 zahir bini hüsan

15 Abdullah bini kalbi

16 berber bini hesin hamdani

17 Vehab bini Abdullah kelbi

18 Ömer ibni Halid

19 Halid bini omer

20 Sait bini Hatgele

21 Ömer bini Abdullah

22 Vakkas bini malik

23 Şeri bini İyd

24 müslime Azerbeycanı

25 Mahdum mislim Azerbeycanı

26 Hilal bini rafi

27 Abdurrahman beznı

28 Yahya binı mislim

29 Abdurrahman bini Urve

30 Enes bini malik

31 ömer bini muta

32 seyyidina fadıl ibni imam ali

33 haşim bini utabe

34 habib ibni mudair

35 hamza bini harir

36 zeyyid bini muhakir

37 enes bini mustafa

38 meczup ilahi reşap

39 müezzin cafer

40 malik bini utbe

41 yusuf bini haris

42 ulamı faris

43 kayıs ibni meşber

44 hanta bini said

45 zeyd bini ziyedisefir

46 said bini abdullah

47 habave bini haris

48 ömer bini ciyave

49 muhammed bini müktad

50 abdullah bini deccane

51 ulan said

52 senis bini suveyd

53 kayıs bini rabia

54 ömer bini faruk

55 müslim bini hammad

56 seyyidina abdullah mislim

57 seyyidina cafer bini akıl

58 seyyidina muhammed bini abdullah

59 seyyidina avf bini abdullah

60 seyyidina aun ibni evaf

61 muhammed bini enes

62 said bini dücane

63 kulam ferzehan

64 seyyidina abdullah bini imam hüseyin

65 seyyidina kasım bini imam hüseyin

66 seyyidina ebubekir

67 seyyidina osman bini imam ali

68 seyyidina aun bini imam ali

69 seyyidina abdullah bini imam ali

70 seyyidina abbas bini imam ali

71 seyyidina ali ekber bini imam hüseyin

72 seyyidina ali esker bini imam hüseyin

 

Muhibbi ehli beytim diye gönülden bağlı isen mahbubi kibriyaya

on gün muharremde siyamla Kur’an zikrullah selat ile sayüha

Aşkı ehli beyt olmak için eseri Resülden ayrılma

Bütün halin olsun makamı mahmud bulasın gurbetiha

Ya ilahi aşık Ruhiyi Visaliden aldığı üzere heran

Muhabbeti ehlibeytve şehidi kerbela ile birle yarenlerle vuslatuha

 

 

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin hocaları Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi  Hz’nin Kerbela Şehidlerinin Seceresi hakkında yazdıklarını aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

1- Bekir Sıdkı Visali hz ve Mehmet Ruhi Hz.

Hakikat ve Marifet Sırları s.185

 

 

Foto :  Kerbela Hz. Hüseyin Camisi

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581