Yüce Allah’ın(c.c.) ResulAllah’ı (s.a.v.) Mirac’a Daveti

Yüce Allah’ın(c.c.) ResulAllah’ı (s.a.v.) Mirac’a Daveti
A+
A-

Yüce Allah’ın ( c.c.) ResulAllah’ı ( s.a.v.) Mirac’a Daveti

 

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Mirac’ı uzun ve detaylı şekilde anlatmıştır. Burada bunlardan kısa özetler ve kesitler aktarmaya çalışacağız.

 

Resülullah (s.a.v.) Efendimiz’i cümle mahluktan evvel yaratan; kalplerin sevgilisi, türlü türlü keramet, çeşitli nimetler ile cümle insanlara Resul olarak gönderen; cümle kemalatı ile başta görünen; mürebbisi olan şanı yüce nimetleri her yana yaygın, kendisinden başka ilah olmayan Alemlerin Rabbi azamet ve celali ile Cebrail’e hitaben şöyle buyurdu:
– (Gerçekten benim sevgilim, cümle mahluk arasından seçip çıkardığım, cümle yaratılmışın

hayırlısı resfrlüm, Ümmühani’nin evinde küffarın ezasından mahzun ve gamlı yatmaktadır. Senin taat ve ibadetin Haibimi davet olsun. O süslü kanatlarını yeniden cennet cevherleri ile süsle; onun hizmeti ile şerefyab ol.
Mikail’e söyle: Bu gece erzakı tartmayı bıraksın.
İsrafil’e söyle: Suru bir saat kadar bıraksın.
Azrail’e söyle: Bu gece can almaktan el çeksin.
Nur ve ziya meleklerin emir ver: Semaları nurla doldursunlar.
Rıdvan’a söyle: Cenneti süslesin.
Malik’e tenbih et: Cehennem tabakalarını kapasın; zebaniler hareket etmesinler.
Huriler bezenip ellerine cevher saçan tabakları alsınlar. Cennet köşklerini saf saf dizsinler.
Arş hamiline söyle: Mukaddes libası atlas felekine giydirsin.

Ve .. sizler, herbiriniz yanınıza yetmiş bin melek alın.
Ve .. sen cennete git; bir burak seçip al.
Yeryüzüne in; kabirlerden azabı kaldır. Bundan sonra, habibime git. O, müşriklerin ezasından dola-
yı gamlı ve mahzun olarak Ümmühani’nin evinde yatıyor. O habibimi rıfk ile, büyük bir keremle kaldır ; anlat. Bu gece kendisinin yüce kadrini, izzet ve rifatını, cümleden ziyade yakınlığını kendisine bildirecek gecedir. Onu davet eyle.)

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserindeki ResulAllah’ın Mirac’a davetini aktarmaya çalıştık .

 

 

Kaynaklar :

 

  • 1- Sıddîk Nâci Eren Efendi Mübarek Geceler ve Aylar syf. 271 – 272

 

 

 

 

Foto : Hz. Ümmi Hani’nin ( Ebu Talip hz.nin kızı , Hz. Ali’nin kızkardeşi  ) evi Hz Peygamber’in (s.a.v.) uyuduğu yere dikilen direk .

(Rüknü Yemani karşısı , Cibril köşesi hizasında Aziz kapısının saatin olduğu taraf merdivenlerden inerken sağ tarafta 3.cü direk )

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581